Sensor Instruments
Entwicklungs- und Vertriebs GmbH
Schlinding 15
D-94169 Thurmansbang
Telefon +49 8544 9719-0
Telefax +49 8544 9719-13
info@sensorinstruments.de

Przetłumacz tę stronę:

Co to jest parowanie oleju?


Czym jest pomiar pozostałości oleju na elementach tłoczonych i giętych?
Przy wytwarzaniu elementów tłoczonych i giętych coraz częściej w procesie stosowane są oleje
w postaci oparów. Ideą jest pozostawienie jak najmniejszych resztek oleju na tych częściach, dzięki czemu w wielu przypadkach następuje zmniejszenie kosztów dodatkowej obróbki w procesie czyszczenia. Ale powstaje przy tym pytanie, jaka ilość naniesionego oleju pozostaje w rzeczywistości na elemencie konstrukcyjnym i jak długo trwa proces jego ulatniania się?

Z tego względu konieczne jest ustalenie wysokości sygnału MIR0 przy rozpoczęciu pomiaru, a więc
w chwili t0. W tym celu na dokładnie odtłuszczonej blasze stalowej należy umieścić 5 kropli oleju (5x20 µl) i rozprowadzić je na powierzchni o średnicy 70 mm. Grubość warstwy oleju na początku przebiegu pomiaru wynosi ok. 25 µm. Następnie układ sensoryczny SPECTRO-M-10-MIR/(MIR1 +MIR2) zostaje umieszczony w środku plamy olejowej i można przystąpić do rozpoczęcia pomiaru: Za pomocą czujnika MIR analizowane są dwa okna pomiarowe; obydwa znajdują się w środkowej strefie podczerwieni (krótka strefa MIR). Obydwa okna są w tym przypadku tak wybrane, że jedno z nich reaguje na obecność oleju (tutaj oznaczone jako CH0), podczas gdy drugie (CH1) pozostaje nieaktyw-ne. Przez przesunięcie relacji między obydwoma oknami pomiarowymi przy obecności oleju można ustalić jego ilość w obszarze detekcji
:Spektrum MIRref (odtłuszczonej) powierzchni stalowej bez oleju. Obydwa zakresy długości fal emitują prawie taki sam sygnał:Spektrum MIR bezpośrednio po naniesieniu warstwy oleju o grubości 25 µm. Na zakres długości fal CH0 wpływ posiada obecność oleju, podczas gdy w strefie długości fal CH1 nie jest zauważalne żadne pogorszenie się sygnału:Spektrum MIR w kamerze do zdjęć przyśpieszonych: zmniejszenie sygnału spowodowane przez olej w CH0 następuje w wyniku jego rosnącego parowania.

Zapisany w przedziale czasowym, który trwa kilka godzin, znormalizowany sygnał MIR po zmniejsze-niu ustalonego sygnału odniesienia MIRref za pomocą Windows® MIR Scope V1.0 Software:Dla wszystkich do tej pory wykonanych prób testowych z olejem można określić zbliżony przebieg, taki jaki został przedstawiony na następującym wykresie:Okres trwania parowania prze-biegał w granicach od 60 do
90 min. Pozostałości oleju w przy-padku najintensywniejszej próby parowania nie przekraczały 1% początkowej grubości warstwy,
a przy próbie najmniej intensyw-nej - 50%.


Tutaj przedstawionych zostało kilka przykładów wyniesionych z praktyki dla olejów stosowanych do tłoczenia i ciągnięcia poddanych parowaniu:

Olej stosowany do tłoczenia i ciągnięcia A:

MIR-
MIRref
in digits
Time in s


Olej stosowany do tłoczenia i ciągnięcia B:

MIR-
MIRref
in digits
Time in s


Olej stosowany do tłoczenia i ciągnięcia C:

MIR-
MIRref
in digits
Time in s


Olej stosowany do tłoczenia i ciągnięcia D:

MIR-
MIRref
in digits
Time in s


Olej stosowany do tłoczenia i ciągnięcia E:

MIR-
MIRref
in digits
Time in s


Olej stosowany do tłoczenia i ciągnięcia F:

MIR-
MIRref
in digits
Time in s


Olej stosowany do tłoczenia i ciągnięcia G:

MIR-
MIRref
in digits
Time in s


Olej stosowany do tłoczenia i ciągnięcia H:

MIR-
MIRref
in digits
Time in s


Olej stosowany do tłoczenia i ciągnięcia I:

MIR-
MIRref
in digits
Time in s


Olej stosowany do tłoczenia i ciągnięcia J:

MIR-
MIRref
in digits
Time in s 

NEWS

Udział w targach:

 •   SPS Italia 2024
 •   FIP 2024
 •   WIN EURASIA 2024
 •   PRS Europe 2024
 •   SKZ Innovation Day Recycling
 •   SKZ Network Day
 •   SKZ Technology Day
 •   PRS Middle East & Africa 2024
 •   Plastics Recycling World Expo
     
Europe 2024
 •   Plastics Recycling World Expo
     
North America 2024
 •   PRS Asia 2024
 •   PRS India 2024
 •   European Coatings Show 2025

więcej...


Wideo:


 
Systemy czujników dla branży recyklingu tworzyw sztucznych
Pomiar barwy recyklatów

 
Artykuł specjalistyczny:


 
Testing Recyclates Directly during Injection Molding and Extrusion
NIR Process for the Inline Inspection of Recycled Plastics ()
Plastics Insights 3/2024

 
Informacje prasowe:

Kalibracja koloru inline z użyciem recyklatu tworzywa sztucznego
(Systemy pomiaru koloru inline)

 
Test report on Inline color measurement of recyclates ()
(System pomiaru koloru inline)

więcej...


Whitepapers:

Sensor systems for recyclate control in the plastics industry for laboratory and inline use ()
Checking the plastic type of recyclates and virgin material using NIR technology ()


 
Nowe aplikacje:

Wykrywanie wgnieceń i okrągłych wgłębień w wytłaczanych taśmach metalowych
(N° 801)
Rozróżnianie komponentów wykonanych ze skóry, materiałów tekstylnych i tworzyw sztucznych do wnętrza pojazdu
(N° 802)

 
Pomiar koloru pokrywek z tworzywa sztucznego
(N° 803)

więcej...


Co to jest ...
... napięcie powierzchniowe?
... parowanie oleju?
... pomiar grubości warstwy
    oleju?

więcej...


Nowości w oprogramowaniu:

SPECTRO3-MSM-DIG-Scope V1.5 (2021.10.20)
V1.5.2

więcej...FIND US ON ....

Facebook X (Twitter) Instagram Youtube in

 
TOP