Sensor Instruments
Entwicklungs- und Vertriebs GmbH
Schlinding 15
D-94169 Thurmansbang
Telefon +49 8544 9719-0
Telefax +49 8544 9719-13
info@sensorinstruments.de

Przetłumacz tę stronę:

Co to jest BICONE (PODWÓJNY STOŻEK)?


Co należy rozumieć pod pojęciem procesu „BICONE“?
W przypadku "BICONE" procesu z podwójnymi kulkami chodzi o metodę pomiaru optycznego, w której w świetle odbitym za pomocą specjalnego światłowodu można ustalać odległość od obiektu.
 
Zasada działania

Metoda BICONE bez członu referencyjnego
Stosowana jest tutaj wiązka włókien światłowodu, która podzielona jest na dwie części (strefa nadajnika i odbiornika) umieszczone bezpośrednio obok siebie lub w pewnej odległości.
 
Typowe frontendy światłowodu:

Double fiber optics arrangement
(plastic fibers)
crescent-shaped arrangement

circular arrangement

linear arrangement

Za pomocą włókien nadajnika wytwarzane jest światło (LED lub dioda laserowa):
 
Część światła odbitego od powierzchni obiektu trafia ponownie do frontendu światłowodu a pozostała część, która natrafia na włókna odbiornika pod określonym kątem, który nie przekracza apertury numerycznej (zakres kąta wejścia), dociera do odbiornika (np. do fotodiody).

Obszar obejmowany przez stożek światła nadajnika i stożek odbiornika, który jest wyznaczany przez maksymalny kąt odbioru [(warunkowany przez NA (apertura numeryczna)] tworzy dokładną ilość przecięć (obszar zachodzenia na siebie).

 
Okazuje się, że przy zwiększającym się odstępie obiektu światło przyjmowane przez odbiornik na początku wzrasta a następnie maleje po uzyskaniu maksymalnej wartości. Przyczyną wzrostu sygnału na drodze odbiornika wraz ze zwiększającym się odstępem jest większa ilość przecięć zachodzących na siebie stożków odbiornika i nadajnika. Podstawy następującego z kolei spadku sygnału na odbiorniku należy szukać rosnącym odstępie oraz malejącej ilości światła, która trafia na powierzchnię światłowodu odbiornika. Po natrafieniu na obiekt światła skierowanego przez światłowód nadajnika, zostaje ono częściowo odbite jako rozproszone w całej półprzestrzeni, ale nawet w przypadku bezpośredniego odbicia światła (powierzchnie silnie odblaskowe) następuje przy zwiększającym się odstępie zmniejszanie się wartości sygnału na odbiorniku. Na szczęście sygnał na odbiorniku rośnie najpierw proporcjonalnie wraz ze zwiększającą się odległością obiektu, a następnie po uzyskaniu maksymalnej wartości ponownie opada liniowo.
 
Wzrost następuje znacznie bardziej stromo aniżeli późniejsze opadanie sygnału.
Aby można było dokonać jednoznacznej interpretacji sygnału na odbiorniku, należy dokonać wyboru aplikacji albo strefy bliskiej (szybki wzrost wartości sygnału, dzięki czemu wyższa dokładność, ale też mniejszy obszar do pomiaru będący do dyspozycji) albo strefy oddalonej (powolniejszy spadek wartości sygnału, w porównaniu do strefy bliskiej zmniejszona dokładność, ale też relatywnie większy obszar do pomiaru). Należy natomiast unikać obszaru zbliżonego do maksymalnej wartości sygnału.
Ponieważ przy tej metodzie pomiaru chodzi o tak zwany proces energetyczny, należy koniecznie zwracać uwagę, żeby po zakończonym wzorcowaniu zawsze dokonywać pomiaru na takiej samej powierzchni (lub pozostającej jednakową).
 
Metoda BICONE bez członu referencyjnego
Jeżeli natomiast mierzona powierzchnia pomiaru należy skorzystać z odbiornika referencyjnego. Za pomocą członu referencyjnego można ustalić warunki odbicia na mierzonej powierzchni. Ocena sygnału następuje w sposób unormowany, tzn. w relacji z sygnałem referencyjnym:


crescent-shaped
arrangement
circular
arrangement
linear
arrangement


Warunkowany przez unormowanie, pojawia się prawie liniowy sygnał zależny od odległości obiektu. Nie musi tutaj następować wybór między strefą bliską i oddaloną.
 
 
Czujniki do metody BICONE bez członu referencyjnego

SPECTRO-1-FIO SPECTRO-1-FIO-IR
SPECTRO-1-FIO-UV/VIS


W czujnikach SPECTRO-1-FIO chodzi o wysoko precyzyjne zespoły analizujące z kompensacją temperatury, do których parametry wprowadzane są przez PC i mogą być wzorcowane oraz liniowane dla danego przypadku z użyciem tabeli konwertującej Istnieje szeroki wybór światłowodów oraz źródeł światła (LED: IR, UV, światło białe).
 
SPECTRO-1-POF SPECTRO-1-POF-IRCzujniki do metody BICONE z członem referencyjnym

SPECTRO-2-FIO SPECTRO-2-FIO-
(IR1/IR)/(IR1/IR)
SPECTRO-2-FIO-
(IR2/IR)/(IR3/IR)


 


 


 

W przypadku czujników SPECTRO-2-FIO są to wysoko precyzyjne systemy 2-kanałowe z kompensacją temperatury. Jeden z kanałów (w połączeniu ze światłowodami BICONE) służy jako człon referencyjny. Do systemu czujników można wprowadzać parametry poprzez interfejs Windows® oraz wzorcować i liniować dla każdego specyficznego przypadku za pomocą tabeli.
 
Do dyspozycji znajdują się różne światłowodu, źródła światła ((UV-C, IR, światło białe) oraz strefy odstępów,
 


NEWS

Udział w targach:

 •   SPS Italia 2024
 •   FIP 2024
 •   WIN EURASIA 2024
 •   PRS Europe 2024
 •   SKZ Innovation Day Recycling
 •   SKZ Network Day
 •   SKZ Technology Day
 •   PRS Middle East & Africa 2024
 •   Plastics Recycling World Expo
     
Europe 2024
 •   Plastics Recycling World Expo
     
North America 2024
 •   PRS Asia 2024
 •   PRS India 2024
 •   European Coatings Show 2025

więcej...


Wideo:


 
Systemy czujników dla branży recyklingu tworzyw sztucznych
Pomiar barwy recyklatów

 
Artykuł specjalistyczny:


 
Testing Recyclates Directly during Injection Molding and Extrusion
NIR Process for the Inline Inspection of Recycled Plastics ()
Plastics Insights 3/2024

 
Informacje prasowe:

Kalibracja koloru inline z użyciem recyklatu tworzywa sztucznego
(Systemy pomiaru koloru inline)

 
Test report on Inline color measurement of recyclates ()
(System pomiaru koloru inline)

więcej...


Whitepapers:

Sensor systems for recyclate control in the plastics industry for laboratory and inline use ()
Checking the plastic type of recyclates and virgin material using NIR technology ()


 
Nowe aplikacje:

Wykrywanie wgnieceń i okrągłych wgłębień w wytłaczanych taśmach metalowych
(N° 801)
Rozróżnianie komponentów wykonanych ze skóry, materiałów tekstylnych i tworzyw sztucznych do wnętrza pojazdu
(N° 802)

 
Pomiar koloru pokrywek z tworzywa sztucznego
(N° 803)

więcej...


Co to jest ...
... napięcie powierzchniowe?
... parowanie oleju?
... pomiar grubości warstwy
    oleju?

więcej...


Nowości w oprogramowaniu:

SPECTRO3-MSM-DIG-Scope V1.5 (2021.10.20)
V1.5.2

więcej...FIND US ON ....

Facebook X (Twitter) Instagram Youtube in

 
TOP