Sensor Instruments
Entwicklungs- und Vertriebs GmbH
Schlinding 15
D-94169 Thurmansbang
Telefon +49 8544 9719-0
Telefax +49 8544 9719-13
info@sensorinstruments.de

Przetłumacz tę stronę:

Co to jest pomiar odległości & pozycjonowanie?
Pod pojęciem pomiaru odległości nie należy rozumieć tylko odstępu między czujnikiem a obiektem, lecz także np. grubość lub szerokość obiektu, w tej kategorii mieści się także pomiar długości, wysokości i głębokości, nie należy zapominać o średnicy jak również o pomiarze *Gap-size* (pomiar wnęki).
 
W przypadku ustalania pozycji nie chodzi w zasadzie o wielkość określonego obiektu, lecz bardziej o jego miejsce w obszarze detekcji.
 
 
Wysokość (pomiar wysokości)

Wysokość można ustalać zarówno metodą światła padającego (światło odbite) za pomocą systemu L-LAS-LT SERIE jak i światła przechodzącego w systemach L-LAS-TB SERIE lub A-LAS SERIE.

 Reflected-light mode:

Through-beam mode:

Dla zastosowania określonego typu decydującym jest żądany zakres pomiarowy. Oprócz tego należy uwzględnić także prędkość mierzonego obiektu, gdzie najszersze zastosowanie posiada A-LAS-Serie.


Jeżeli mierzona częstotliwość odgrywa raczej drugorzędną rolę (< 1 kHz), wówczas bardziej korzystny jest system L-LAS-TB, ponieważ dzięki wysokiej rozdzielczości można uzyskać tutaj wyższą dokładność.


Zasada funkcjonowania L-LAS-LT Serie


Triangulacja


W tej metodzie pomiaru źródło światła (laser), mierzona powierzchnia oraz detektor tworzą trójkąt (triangel).

Za pomocą techniki optyki nadawczej z diody lasera na powierzchnię mierzonego obiektu zostaje rzutowana plamka. Część światła lasera rozproszonego w półprzestrzeni dociera z powierzchni poprzez układ odbioru sygnałów optycznych do detektora liniowego. Czujnik linii jest skierowany na wiele znajdujących się w rzędzie małych fotoczujników (piksele) (w zależności od typu linii 128, 256, 512 i 1024 pikseli), i jeżeli na piksel skierowane zostanie światło lasera, powoduje to wzbudzenie sygnału.


Pozycja plamki lasera na detektorze linii zależy w tym przypadku od usytuowania obiektu. Przesunięcie mierzonego obiektu z góry na dół powoduje przesunięcie rzutowanej plamki lasera od strony prawej do lewej na linii detektora.

Między odległością mierzonego obiektu x i pozycją plamki lasera na detektorze liniowym istnieje następujący związek graficzny:
Nie zachodzi jednak współzależność liniowa między odległością mierzonego obiektu a pozycją plamki lasera na detektorze liniowym. Odpowiednia linearyzacja czujnika sensora następuje za pomocą systemu referencyjnego.

Ponieważ z reguły plamka lasera w tym samym czasie trafia na kilka pikseli liniowych, można na tej podstawie dokładnie ustalić pozycję:

Dzięki superpozycji pikseli i tworzeniu wartości średniej można poprawić dokładność czujnika sensora. W praktyce poprzez superpozycję pikseli dokładność ulega zwiększeniu o współczynnik 4.
 
Jeżeli plamka lasera nie napotyka na obiekt przezroczysty optycznie, jak np. w przypadku powierzchni metalowych, zostaje przedstawiona symetrycznie na linii, w tym przypadku do oceny zostaną przedstawione obydwie pozycje pikseli sygnału video przy przekroczeniu nastawionego progu.
 
W przypadku obiektów półprzezroczystych, np. miękkie drewno lub mlecznobiałe tworzywa sztuczne, całkiem korzystne może być przedstawienie wartości do oceny już przy pierwszym przekroczeniu progu:
POZ=A, w taki sposób zostaje polepszona detekcja powierzchni rzeczywistej.Natomiast w przypadku powierzchni lśniących lub obiektów przezroczystych nie powstaje prawie żadne rozproszone odbicie. Aby w tym momencie odbiornik "widział" plamkę lasera, należy skierować czujnik lasera w kierunku odbicia bezpośredniego.


W przypadku obiektów przezroczystych, np. płyty szklanej może wystąpić odbicie podwójne (dolna i górna powierzchnia szyby). W tym przypadku nie dochodzi do oceny wartości szczytowej wygenerowanej przez dolną powierzchnię szyby w kierunku linii detekcyjnej.


Przy tym pomiarze należy koniecznie zwracać uwagę na to, żeby odbity promień lasera nie "wychodził" poza obszar zasięgu odbioru optycznego, tzn.. należy w miarę możliwości zredukować przechylanie się obiektu.
 
W przypadku czujników triangulacyjnych ze zintegrowaną linią detekcji następuje tłumienie światła obcego przez zastosowanie filtrów interferencyjnych, tzn. tylko zakres długości fal, w którym znajduje się światło lasera, może przechodzić przez człon odbiornika!
 
Za pomocą dodatkowej regulacji mocy lasera można optymalnie nastawiać czujnik lasera na ciemne lub jasne obiekty.
 
Czujniki laserowe L-LAS-LT-Serie pokrywają zakres odległości do ok. 1000 mm!
 
 
Zasada funkcjonowania A-LAS Serie:

Kurtyna światła laserowego + technika odbioru optyki + fotodioda

W tej metodzie światła przechodzącego obiekt mierzony pokrywa część skierowanej równolegle kurtyny światła laserowego. Pokrycie promienia jest przy tym proporcjonalne do odbioru sygnału w odbiorniku.
Światło padające na układ optyczny odbiornika jest ogniskowane w detektorze.


A-LAS-Serie jest stosowane przede wszystkim do pomiaru odległości obiektów poruszających się z dużą prędkością. Kompensacja zabrudzenia następuje w czasie, gdy żaden obiekt nie znajduje się w strefie kurtyny światła laserowego.


Wysokości kurtyn światła laserowego w A-LAS-Serie osiągają wartości od 0,2 mm do 100 mm.
Do dyspozycji istnieją typy o kształcie widełkowym (nadajnik i odbiornik w jednej obudowie) oraz dzielone.

Tłumienie światła obcego uzyskuje się za pomocą odpowiednich filtrów optycznych oraz techniki przesłon.

W czujnikach A-LAS-Serie stosowane są różne elektroniczne układy analizujące, które ustawiają pozycję mierzonego obiektu analogowo (0 V…+10 V lub 4 mA do 20 mA), ale także za pomocą interfejsu szeregowego.


Zasada funkcjonowania L-LAS-TB Serie:

Kurtyna światła laserowego + detektor liniowy
Zespół nadajnika w L-LAS-TB-Serie emituje skolimowaną kurtynę światła laserowego, które trafia po stronie odbiornika na detektor liniowy.

Jeżeli w tym momencie w obszarze kurtyny znajduje się jakiś obiekt, na linię detektora pada "ostry" cień warunkowany równoległym prowadzeniem światła.
Na linii detektora znajduje się kilkaset a nawet ponad tysiąc elementów fotoczułych, chodzi tutaj o piksele (128 pikseli, 256 pikseli, 512 pikseli, 780 pikseli, 1024 pikseli, 1200 pikseli i 1560 pikseli). Jeżeli światło laserowe natrafia na piksele, następuje ich naświetlenie, co prowadzi do wzrostu mocy sygnału. Piksele nienaświetlone nie emitują żadnego sygnału. Jeżeli natomiast piksel przysłonięty jest do połowy przez cień obiektu, sygnał znajduje się na połowie wysokości.

Sygnał piksela jest przy tym konwertowany za pomocą przetwornika A/D, który znajduje się w czujniku. Sterownik zintegrowany w odbiorniku porównuje w tym momencie sygnał video z każdego piksela z wprowadzonym, nastawionym progiem. Piksele, w których stwierdzono przekroczenie progu, informują o pozycji "krawędzi cienia" (początek lub koniec cienia).Za pomocą czujników laserowych L-LAS-TB-Serie można uzyskać dokładność pomiaru od 2 μm (w zależności od zakresu pomiarowego).
 
W L-LAS-TB-Serie do dyspozycji znajdują się kurtyny światła laserowego w granicach od 8 mm do 100 mm. Obok wersji widełkowych istnieją także typy dzielone (nadajnik i odbiornik umieszczone oddzielnie), za pomocą których można dokonywać pomiaru przy większych odległościach rozstawienia nadajnika i odbiornika. Zalecamy stosowanie maksymalnej odległości roboczej wynoszącej 1000 mm, ale w praktyce wykonywano już pomiary przy rozstawie nawet 5000 mm.
Zasada funkcjonowania L-LAS-RL Serie:

Oświetlenie światłem rozproszonym + kamera liniowa w jednej obudowie

Źródłem światła jest układ lampek LED ze światłem białym, z których emitowane światło homogeniczne pada z pomocą dyfuzora na mierzoną powierzchnię. Za pomocą precyzyjnego obiektywu następuje odwzorowanie wycinka oświetlonej powierzchni na detektorze liniowym; sygnał video wygenerowany przez czujnik liniowy zostaje następnie analizowany przez przetwornik zamontowany w obudowie czujnika.


Oprócz LED ze światłem białym do dyspozycji znajdują się także LED ze światłem UV (detekcja obiektów fluorescencyjnych) jak również LED ze światłem IR. Po stronie odbiornika stosowane są wówczas filtry zaporowe ultrafioletowe oraz filtry zaporowe światła dziennego.

Do dyspozycji znajdują się wersje z zakresami pomiarowymi 15 mm, 50 mm, 65 mm, 100 mm, 150 mm oraz 200 mm.
Zasada funkcjonowania L-LAS-CAM Serie:

Oświetlenie światłem rozproszonym + kamera liniowa

W L-LAS-LU-Serie do dyspozycji znajdują się oświetlenia liniowe LED od 50 mm do 500 mm ze światłem białym, UV i IR przy czym w przypadku zastosowania LED ze światłem białym dodatkowo stosowany jest dyfuzor, w celu uzyskania homogenicznego rozdzielenia światła na mierzonym obiekcie.


W kamerach liniowych (L-LAS-CAM-Serie) zastosowane zostały różne obiektywy pomiarowe o wysokiej precyzji łącznie z różnymi filtrami i pierścieniami pośrednimi (odległość ogniskowa obiektywu od 12,5 mm do 75 mm). Oprócz tego można wybrać czujniki liniowe z ilością pikseli 256, 512 i 1024.
 
System L-LAS-CAM-… i L-LAS-LU-… może być stosowany zarówno w trybie światła odbitego jak i przechodzącego.

W tym przypadku można pracować z jednym lub z dwoma źródłami naświetlenia typu L-LAS-LU-….Światło odbite czy przechodzące?
W takim przypadku decyduje struktura lub kształt powierzchni. Jeżeli mamy do czynienia z płaską, równą powierzchnią zastosowanie procesu światła odbitego wykazuje lekką przewagę, ponieważ przy świetle przechodzącym na skutek równoległego przebiegu światła laserowego w określonych warunkach wystający element lub lekkie pochylenie obiektu może zniekształcać wynik pomiaru. W przypadku przedmiotów wyoblonych lub przechodzących w szpic należy jednak stosować proces światła przechodzącego. ponieważ zawsze najwyższy punkt powierzchni, na który pada światło laserowe, określa wynik pomiaru. Oprócz tego system światła przechodzącego nie jest wrażliwy na zmianę połysku lub barwy mierzonego obiektu, ponieważ tutaj oceniane jest rzucanie cienia przez obiekt a oprócz tego nadajnik i odbiornik mogą zostać umieszczone w większej odległości od powierzchni.

Głębokość (pomiar głębokości)

Obiekt znajduje się na powierzchni referencyjnej. Mierzone muszą być tylko przeciwne powierzchnie zewnętrzne.


Głębokość może być mierzona z pewnymi ograniczeniami zarówno metodą światła przechodzącego jak i odbitego. W układzie triangulacji należy zwrócić uwagę na to, żeby odbiornik znajdował się w wolnym polu widzenia w stosunku do plamki lasera na mierzonej powierzchni. Przy zastosowaniu L-LAS-TB-… czujnika światła przechodzącego (A-LAS-Serie) należy przestrzegać, żeby światło lasera przechodziło wzdłuż mierzonej powierzchni. W przypadku szybko przemieszczających się obiektów można wykorzystywać A-LAS-Serie.


Jeżeli natomiast ma być mierzony otwór nieprzelotowy, należy wówczas odrzucić metodę światła przechodzącego. Przy stosowaniu czujników L-LAS-LT-… należy zwracać uwagę, był zachowany kontakt wzrokowy między plamką lasera znajdującą się na mierzonej powierzchni a obiektywem odbiornika.

A-LAS-Serie znajduje szczególne zastosowanie, jeżeli obiekty poruszają się z dużą prędkością.

Średnica (ustalenie średnicy)
Średnica obiektów w kształcie kuli lub cylindra może być ustalana najlepiej za pomocą czujników L-LAS-TB-Serie.
 
Przy większych obiektach (średnica obiektu jest większa od kurtyny światła laserowego) można ustalać średnicę także za pomocą dwóch kurtyn. Obydwa czujniki L-LAS-TB-… pracują wówczas w trybie Master/Slave, tzn. jedna para czujników dostarcza danych pozycji krawędzi dla drugiej pary i na tej podstawie z pozycji obydwu krawędzi oraz offsetu można określić średnicę.

Wymiana danych między czujnikiem MASTER i czujnikiem SLAVE następuje poprzez specjalny interfejs czujników. Do ustalenia średnicy nie jest potrzebny żaden zewnętrzny zespół analizujący. Średnica jest podawana w magistrali szeregowej w postaci analogicznej jako napięcie (0V…10V), jako prąd (4 mA…20 mA) lub jako wartość numeryczna.
 
 
Szerokość (pomiar szerokości)

Do pomiaru szerokości folii przydatny jest L-LAS-TB-… z systemem światła przechodzącego lub system Master/Slave. Nawet w przypadku folii przezroczystych można poprzez nachylenie zespołu nadajnik-odbiornik ustalić początek lub koniec folii.


Przy nachyleniu układu sensorycznego większa następuje odbicie większej ilości światła aniżeli przy rozmieszczeniu pionowym. W ten sposób, co jest również uwarunkowane absorpcją folii, dociera mniej światła do odbiornika.


Przy pomiarze szerokości grubszych obiektów można stosować także kombinację MASTER/SLAVE w L-LAS-LT-Serie.

Czujnik “SLAVE“ przekazuje przy tym wartość odległości do czujnika “MASTER“, który z kolei za pomocą offsetu ustala szerokość mierzonego obiektu. Nie jest wymagany zewnętrzny zespół analizujący do określenia szerokości.

Szerokość jest podawana w cyfrowej magistrali szeregowej w postaci sygnału analogowego 0 V…10 V lub prądu 4 mA…20 mA) lub jako sygnał numeryczny.


Do pomiaru grubości folii lub blach przydatne są także L-LAS-RL-Serie lub L-LAS-CAM-Serie w połączeniu z L-LAS-LU-Serie. W tym przypadku szczególnie ważny jest odstęp obiektu od czujnika, ponieważ ten układ sensoryczny zapewnia ograniczoną głębię ostrości. Z L-LAS-RL-Serie można pracować metodą światła odbitego, podczas gdy L-LAS-CAM-Serie w połączeniu z L-LAS-LU-Serie w pierwszym rzędzie przewidziane są do pracy ze światłem przechodzącym.
Rozkład światła odbitego z L-LAS-RL-SerieGrubość (pomiar grubości)
Do pomiaru grubości w pierwszej kolejności nadaje się L-LAS-LT-Serie w trybie MASTER/SLAVE.


Pomiar grubości folii może następować także w kombinacji MASTER/SLAVE z czujnikami L-LAS-TB, przy tym folia jest ciągnięta przez rolkę, czujnik światła laserowego (MASTER) jest skierowany na folię + rolkę, podczas gdy przegroda świetlna SLAVE skierowana jest tylko na rolkę. Różnica pokazywana przez układ sensoryczny MASTER i SLAVE informuje o grubości folii.
Luka (pomiar luki)
Do pomiaru luki przydatna jest L-LAS-TB-Serie. Należy przy tym zwrócić szczególną uwagę, żeby oś optyczna (kurtyna światła laserowego) znajdowała się w jednej linii z krawędzią wzdłużną, ponieważ w przeciwnym razie pokryta zostałaby dodatkowa część kurtyny i wskutek tego luka "stałaby się" mniejsza. Jeśli mamy do czynienia z bardzo szybko poruszającymi się obiektami, w pierwszej linii należy zastosować A-LAS-Serie.


Ugięcie (pomiar ugięcia)


Ugięcie mierzonych obiektów może być ustalane zarówno za pomocą L-LAS-TB-Serie jak i L-LAS-LT-Serie.

Zalecane jest w tym przypadku wykonanie referencji, która może zostać wykonana z pomocą trybu pracy MASTER/SLAVE.Wydłużenie (pomiar wydłużenia)
Do ustalenia wydłużenia obiektu można zastosować system światła przechodzącego typu L-LAS-TB-… lub także system światła odbitego L-LAS-LT-Serie zawsze z układem MASTER/SLAVE.Długość (pomiar długości)
Pomiar długości z dwoma czujnikami L-LAS-LT w układzie MASTER/SLAVE:


Pomiar długości może być realizowany również za pomocą systemu światła przechodzącego MASTER/SLAVE w L-LAS-TB-Serie. Długość ustalana jest na podstawie dwóch pozycji krawędzi i dodatkowo stałej wartości offsetu, która wynika ze wzajemnego odstępu obydwu czujników.

Pomiar długości z dwoma czujnikami L-LAS-TB w układzie MASTER/SLAVE:Czujniki światła przechodzącego
Do pomiaru światła przechodzącego znajdują zastosowanie A-LAS Serie oraz L-LAS-TB Serie. Obydwie serie charakteryzują się tym, że w każdej z nich osobno znajduje się zespół nadajnika i odbiornika. Natomiast w wersji widełkowej zespół nadajnika i odbiornika znajdują się w jednym korpusie. Na skutek telecentrycznego biegu promieni z zespołu nadajnika można wykonywać pomiar właściwie niezależnie od miejsca umieszczenia zespołu nadajnika i odbiornika w trakcie wykonywania czynności. Głębia ostrości w systemie światła przechodzącego tego rodzaju jest znacznie wyższa niż w systemie światła odbitego.

Co przemawia za A-LAS Serie i gdzie można szukać zalet L-LAS-TB Serie?

A-LAS Serie:
 • kurtyny światła laserowego od 0,5 mm x 0,07 mm do 100 mm x 5 mm
 • bardzo zwarta konstrukcja
 • szerokość pasma analogowego do typ. 300 kHz
 • częstotliwość skanowania do typ. 50 kHz
 • zastosowanie różnych elektronicznych systemów kontrolnych
 • korzystna cena
 • zastosowanie światłowodów (do użycia w obszarach zewnętrznych), dzięki temu bardzo zwarte rozmieszczenie
 • bardzo duży wybór wersji (forma widełkowa lub konstrukcja dzielona)
 • dokładność pomiaru: typ. 0,2% dla wielkości przysłony
 • liniowość: zależna od wielkości przysłony
 • maks. odstęp roboczy: 1000 x wielkość przysłony (w przysłonie prawej: mała oś wzdłużna) 
L-LAS-TB Serie:
 • kurtyny światła laserowego od 8 mm x 2 mm do 100 mm x 5 mm
 • częstotliwość skanowania do typ. 1 kHz
 • tryb pracy Master/Slave
 • można jednocześnie mierzyć kilka obiektów
 • dokładność pomiaru: typ. 0,02% dla wielkości przysłony
 • liniowość: typ. dokładność pomiarowa x 2
 • maks. odstęp roboczy: 1000 x szerokość kurtyny światła laserowego na wyjściu z nadajnika

Czujniki światła odbitego
Należy tutaj rozróżniać między czujnikami światła odbitego, które za pomocą obiektywu projekcyjnego z określonej odległości obiektu przedstawiają wycinek linii na linii detektora. (Sygnał video linii przekazuje informację o pozycji krawędzi albo pozycji drutu. Ponadto ten typ czujników jest stosowany do kontroli położenia podwójnego jak również czujniki triangulacyjne (zespół nadajnika, obiekt i zespół odbiornika tworzą w tym przypadku trójkąt). W przypadku czujników triangulacyjnych system optyczny nadajnika odwzorowuje za pomocą obiektywu odbiornika plamkę lasera rzutowaną na powierzchnię na detektorze liniowym. Pozycja przejścia plamki lasera do linii przekazuje informację o odległości powierzchni obiektu od sensora.
 
Co przemawia za L-LAS-LT Serie i co za L-LAS-TB Serie?

L-LAS-LT Serie:
 • do wyboru znajdują się różne zakresy pomiarowe (25 mm ± 1 mm, 37 mm ± 2 mm, 55 mm ± 5 mm, ... 150 mm ± 1000 mm)
 • za pomocą dodatkowej regulacji mocy lasera można dostosować czujnik do danej powierzchni
 • częstotliwość skanowania do maks. 1 kHz
L-LAS-TB Serie:
 • dostępne zakresy pomiarowe 10 mm, 12 mm, 20 mm 30 mm i 40 mm
 • odstępy robocze 35 mm, 50 mm, 75 mm i 125 mm.

L-LAS-LT Serie
 
W L-LAS-LT-Serie należy rozróżniać między tzw. typami SINGLE i systemami MASTER/SLAVE.

Za pomocą typów Single można dokonywać pomiaru odległości obiektu od czujnika, podczas gdy w przypadku systemów MASTER/SLAVE można ustalać także grubość, oraz nachylenie obiektów. Czujnik SLAVE przekazuje przy tym dalej zmierzoną wartość odstępu do czujnika MASTER. Zadaniem czujnika MASTER jest obliczenie grubości lub nachylenia obiektu na podstawie otrzymanych dwóch wartości odstępu.


A-LAS-Serie
 
Dla zapór analogowego laserowego światła przechodzącego istnieją trzy standardowe zespoły analizujące.

SI-CON11
AGL 4
A-LAS-CON1

Wszystkie czujniki A-LAS Serie mogą współpracować z tym systemem elektroniki kontrolnej.

W szeregu A-LAS Serie istnieją zarówno wersje dzielone jak i widełkowe. Przekrój poprzeczny kurtyn światła laserowego (przysłony) zaczyna się przy ok. 0,1 mm x 0,5 mm lub średnicy 0,2 mm i zwiększa się do wymiaru 100 mm x 5 mm (zawsze po stronie nadajnika). Wszystkie nadajniki laserowe A-LAS Serie emitują światło skierowane równolegle, w typach standardowych długość fali światła laserowego znajduje się w obszarze zaznaczonym na czerwono. Zalecany maksymalny odstęp nadajnika i odbiornika jest zależny od wielkości przysłony nadajnika.
 
Zalecany maksymalny odstęp nadajnika/odbiornika = 1000 x wymiar przysłony nadajnika (przy przysłonie prostokątnej jako wymiar służy mała oś).

A-LAS-90-T/R
A-LAS-08-T/R


Ważniejsze zespoły kontrolne A-LAS-Serie:
Elektronika kontrolna SI-CON11
 
Układ elektroniki kontrolnej jest połączony kablem 8-bieg., np. z SPS 8. Na wyjściu do dyspozycji znajduje się sygnał napięciowy (0V…+10 V) oraz sygnał prądowy. Można dokonywać wyboru między trzema wariantami prądu: 0 mA…20 mA, 4 mA…20 mA i 5 mA…25 mA.

SI-CON11-0/20
SI-CON11-4/20
SI-CON11-5/25

Sygnał analogowy na wyjściu elektroniki kontrolnej jest proporcjonalny do niepokrytej powierzchni kurtyny światła laserowego.


Za pomocą potencjometru zamontowanemu we wzmacniaczu można nastawić układ sensoryczny w stanie niepokrytym np. na +10 V. Zielona LED pokazuje, że wzmacniacz jest włączony, natomiast czerwona LED informuje, że układ sensoryczny A-LAS jest zanieczyszczony lub zasłonięty przez dłuższy okres czasu. Szerokość pasma analogowego wynosi ok. 200 kHz.

Elektronika kontrolna AGL4


Połączenie z SPS następuje za pomocą wtyczki z 8-bieg.
Na wyjściu do dyspozycji znajdują się oprócz sygnału analogowego (0 V…+10 V) także dwa statyczne i dwa dynamiczne wyjścia cyfrowe. Szerokość pasma analogowego wynosi 100 kHz. Częstotliwość włączania wyjść cyfrowych wynosi 25 kHz, a w wersji –HS - 300 kHz.

Za pomocą potencjometru współczynnika wzmocnienia można nastawić wyjście analogowe na 10 V(przy niezakrytej kurtynie światła laserowego). Drugim potencjometrem można nastawić czułość. Za pomocą zworki znajdującej się we wzmacniaczu można aktywować naprowadzanie progu, dzięki czemu możliwa staje się kompensacja zanieczyszczenia.
Elektronika kontrolna A-LAS-CON1


W elektronice kontrolnej A-LAS-CON1 jest to zespół analizujący bazujący na mikro-kontrolerze, który może zostać zastosowany do jednoczesnego sterowania dwoma czujnikami analogowymi w A-LAS-Serie. Sygnały analogowe obydwu czujników A-LAS są rejestrowane z częstotliwością skanowania do 25 kHz i dygitalizowane. Następnie odbywa się analiza cyfrowych sygnałów pomiarowych w programie Windows ® na PC nastawionym przez operatora. Można dokonywać wyboru między wieloma funkcjami, m.in. także matematyczne połączenie obydwóch sygnałów analogowych.


Elektronika kontrolna A-LAS-CON1 zasilana jest poprzez gniazdko 8-bieg. napięciem w granicach od 18 V do 32 V. Za pomocą trzech odpornych na zwarcie, swobodnie skonfigurowanych (w Windows w PC) wyjść cyfrowych, można emitować aktualne stany poszczególnych kanałów.
Stan włączenia wyjść jest wizualizowany przez 4 LED w korpusie A-LAS-CON1. Dwa wejścia cyfrowe umożliwiają realizację zewnętrznej funkcji wyzwalania do sterowania przyjęciem wartości mierzonych lub funkcji uczenia do umieszczania pasm tolerancji. Oprócz tego uruchamiane zostaje szybkie wyjście analogowe (do 10 kHz) od 0 V do 10 V.
 
Przykład pomiaru szerokości z czujnikami 2 A-LAS:
Przy tym elektronika kontrolna jest nastawiona w Windows ® w taki sposób, że kanał A i kanał B służą do realizacji funkcji wyzwalania. W ten sposób np. próg wyzwalania przez kanał B może zostać nadstawiony na 50% i do tego punktu wyzwolenia dokładnie kontrolować kanał A, czy sygnał pomiarowy znajduje się wewnątrz podanych tolerancji, czy też nie. (Obiekt mierzony 1 znajduje się wewnątrz granic tolerancji, natomiast obiekt mierzony 2 poza tolerancją).

Elektronika kontrolna A-LAS-CON1-FIO
Zespół analizujący A-LAS-CON1-FIO posiada również dwa kanały wejściowe dla czujników, oprócz tego w tej wersji nadajnika laserowego i układu elektronicznego odbiornika łącznie z filtrami optycznymi są zintegrowane w elektronice kontrolnej. W czujnikach czołowych chodzi o światłowód światła przechodzącego FIO-Serie (D-…).


Zastosowanie jest korzystne wtedy, kiedy warunki w miejscu pomiaru są nadzwyczaj trudne (ciasnota) lub pomiar następuje w pomieszczeniu zagrożonym eksplozją.
 
Do konfiguracji A-LAS-CON1-FIO wykorzystywany jest zintegrowany interfejs RS232; w Windows ® w PC można za pomocą A-LAS-CON1-Scope-Software nastawić parametry elektroniki kontrolnej. Elektronika kontrolna A-LAS-CON1 zasilana jest poprzez gniazdko 8-bieg. napięciem w granicach od 18 V DC do 32 V Dc.

Za pomocą trzech odpornych na zwarcie, swobodnie skonfigurowanych wyjść cyfrowych (OWT 0, OWT 1, OWT 2), można emitować aktualne stany poszczególnych kanałów. Dwa wyjścia cyfrowe umożliwiają zewnętrzne wyzwalanie lub zewnętrzne uczenie. Wyjście analogowe (0 V…10 V, szerokość pasma 10 kHz) umożliwia zewnętrzne monitorowanie sygnałów czujnika. Za pomocą zintegrowanego potencjometru i przycisków można po zwolnieniu przeprowadzić proces uczenia, oprócz tego za pomocą potencjometru zmienić tolerancję.

Najważniejsze czujniki A-LAS

dzielone czujniki A-LAS

A-LAS-08-C
A-LAS-10-C
A-LAS-90
A-LAS-12/90
A-LAS-24
A-LAS-24/90
A-LAS-34
 A-LAS-50
A-LAS-75
A-LAS-100

czujniki A-LAS w kształcie widełek
A-LAS-F08
A-LAS-F08-C
A-LAS-F12
A-LAS-F12-C
A-LAS-F24

L-LAS-TB-Serie

L-LAS-TB-Serie można podzielić na tzw. systemy SINGLE oraz systemy MASTER/SLAVE.
W systemach SINGLE można analizować miejsce pomiaru, natomiast systemy MASTER/SLAVE dysponują 2 punktami pomiarowymi. Czujnik SLAVE dostarcza danych pozycji dalej do czujnika MASTER, który z kolei oblicza wartość odstępu.

Typy SINGLE
dzielone typy SINGLE
L-LAS-TB-12
L-LAS-TB-25
L-LAS-TB-35
L-LAS-TB-50
L-LAS-TB-75
L-LAS-TB-100

Dzielone typy SINGLE z oddzielnym systemem elektroniki kontrolnej
Z uwagi na zwartą budowę zespołu nadajnik-odbiornik elektronika kontrolna umieszczona jest w oddzielnej obudowie.
L-LAS-TB-8
(Jednostka centralna + czujniki czołowe)
L-LAS-TB-6
(Jednostka centralna + czujniki czołowe)
L-LAS-TB-12
(Jednostka centralna + czujniki czołowe)
L-LAS-TB-16
(Jednostka centralna + czujniki czołowe)

Typy SINGLE o konstrukcji widełkowej
W tych typach zarówno nadajnik jak i odbiornik oraz elektronika kontrolna znajdują się w jednej obudowie.
L-LAS-TB-F-8x1-40/40
i
L-LAS-TB-F-1x8-40/40
L-LAS-TB-F-6x1-40/40
i
L-LAS-TB-F-1x6-40/40
L-LAS-TB-F-6x1-100x100
i
L-LAS-TB-F-1x6-100x100
 
L-LAS-TB-F-16x1-40/40

L-LAS-TB-F-1x16-40/40
L-LAS-TB-F-8x1-200/40
i
L-LAS-TB-F-1x8-200/40
L-LAS-TB-F-6x1-200/40

L-LAS-TB-F-1x6-200/40
L-LAS-TB-F-16x1-200/40
i
L-LAS-TB-F-1x16-200/40
L-LAS-TB-F-8x1-200/60
i
L-LAS-TB-F-1x8-200/65
L-LAS-TB-F-6x1-200/65
i
L-LAS-TB-F-1x6-200/65
L-LAS-TB-F-16x1-200/65
i
L-LAS-TB-F-1x16-200/65

L-LAS-TB-…-CL Compact Line
L-LAS-TB-6-CL  
L-LAS-TB-14-CL  
L-LAS-TB-16-CL  
L-LAS-TB-28-CL  
L-LAS-TB-50-CL
 
L-LAS-TB-75-CL
 
L-LAS-TB-100-CL
L-LAS-TB-F-16x1-100/100-CL
L-LAS-TB-F-6x1-40/40-CL
L-LAS-TB-F-6x1-20/40-CL
L-LAS-TB-F-6x1-100/100-CL
L-LAS-TB-F-16x1-40/40-CL

Typy L-LAS-TB-... MASTER/SLAVE
Wymiana danych między czujnikami MASTER i SLAVE następuje poprzez SPI-Bus (cyfrowa magistrala szeregowa).

SPI-Bus jest wyprowadzony zawsze poprzez 7-bieg. gniazdko okrągłe na zewnątrz. Połączenie obydwu czujników następuje poprzez kabel przyłączeniowy cab-las7-male. Istnieją do wyboru różne długości kabli (1 m, 2 m, 3 m i 0,5 m).
 
 
Dzielone typy MASTER/SLAVE

L-LAS-TB-50-MA i L-LAS-TB-50-SL


Dane techniczne odpowiadają danym w systemie SINGLE, jedynie oprogramowanie jak również niektóre elementy elektroniczne złączy szeregowych różnią się nieco.

L-LAS-TB-75-MA i L-LAS-TB-75-SL


Dane techniczne są podobne jak w systemach SINGLE, ze względu na typy MASTER/SLAVE oprogramowanie jest zoptymalizowane. Oprócz tego elektronika złączy szeregowych została nieco zmodyfikowana.

L-LAS-TB-100-MA i L-LAS-TB-100-SL

Dane techniczne są identyczne jak w systemach SINGLE, oprogramowanie zostało wykonane specjalnie do systemów MA/SL i także została dostosowana elektronika złączy szeregowych.

L-LAS-TB-8-CON1-MA i L-LAS-TB-8-CON1-SL
L-LAS-
TB-12-CON1-MA i L-LAS-TB-12-CON1-SL


Dane techniczne odpowiadają w najwyższym stopniu danym w systemach SINGLE, wyłącznie części oprogramowania zostały dostosowane do trybu pracy MASTER/SLAVE, także elektronika złączy szeregowych została zoptymalizowana z uwagi na MASTER/SLAVE.

Typy widełkowe MASTER/SLAVE

Podobnie jak w typach dzielonych także w konstrukcjach widełkowych istnieją systemy MASTER/SLAVE. W stosunku do systemów SINGLE tutaj zarówno jak i elektronika złączy szeregowych jest odpowiednio dostosowana.
L-LAS-TB-F-16x1-100/60-MA
i
L-LAS-TB-F-16x1-100/60-SL
 
L-LAS-TB-F-6x1-200/40-MA
i
L-LAS-TB-F-6x1-200/40-SL
 
L-LAS-TB-F-8x1-200/40-MA
i
L-LAS-TB-F-8x1-200/40-SL

 
 

Czujniki światła odbitego
L-LAS-LT Serie


W L-LAS-LT Serie należy rozróżniać między tzw. typami SINGLE a systemami MASTER/SLAVE.

Za pomocą typów Single można dokonywać pomiaru odległości obiektu od czujnika, podczas gdy w przypadku systemów MASTER/SLAVE można ustalać także grubość, oraz nachylenie obiektów. Czujnik SLAVE przekazuje przy tym dalej zmierzoną wartość odstępu do czujnika MASTER. Zadaniem czujnika MASTER jest obliczenie grubości lub nachylenia obiektu na podstawie otrzymanych dwóch wartości odstępu.

Typy SINGLE

L-LAS-LT-37 i L-LAS-LT-37-HS
L-LAS-LT-55 i L-LAS-LT-55-HS


L-LAS-LT-80 i L-LAS-LT-80-HS
L-LAS-LT-110 i L-LAS-LT-110-HS


L-LAS-LT-135 i L-LAS-LT-135-HS
L-LAS-LT-160 i L-LAS-LT-160-HSL-LAS-LT-200 i L-LAS-LT-200-HS
L-LAS-LT-275 i L-LAS-LT-275-HSL-LAS-LT-450 i L-LAS-LT-450-HS


Zakresy pomiarowe L-LAS-LT-... (Single)


L-LAS-LT-37
L-LAS-LT-37-HS
L-LAS-LT-37-RA
L-LAS-LT-37-RA-HS

 
   
L-LAS-LT-55
L-LAS-LT-55-HS
L-LAS-LT-55-RA
L-LAS-LT-55-RA-HS
   
L-LAS-LT-80
L-LAS-LT-80-HS
L-LAS-LT-80-RA
L-LAS-LT-80-RA-HS
   
L-LAS-LT-110
L-LAS-LT-110-HS
L-LAS-LT-110-RA
L-LAS-LT-110-RA-HS
   
L-LAS-LT-135
L-LAS-LT-135-HS
   
L-LAS-LT-160
L-LAS-LT-160-HS
   
L-LAS-LT-200
L-LAS-LT-200-HS
   
L-LAS-LT-275
L-LAS-LT-275-HS
   
L-LAS-LT-450
L-LAS-LT-450-HS
   
L-LAS-LT-1000
L-LAS-LT-1000-HS


L-LAS-LT-…-CL Compact Line (Single)
L-LAS-LT-20-CL  
L-LAS-LT-38-CL  
L-LAS-LT-50-CL  
L-LAS-LT-120-CL  
L-LAS-LT-165-CL  
L-LAS-LT-250-CL  
L-LAS-LT-157-CL  
L-LAS-LT-85-RA-CL  


Zakresy pomiarowe L-LAS-LT-...-CL (Single)

L-LAS-LT-20-CL
   
L-LAS-LT-38-CL
   
L-LAS-LT-50-CL
   
L-LAS-LT-120-CL
   
L-LAS-LT-165-CL
   
L-LAS-LT-250-CL
   
L-LAS-LT-85-RA-CL
(special version)
 
   
L-LAS-LT-157-CL
(special version)

Typy L-LAS-LT-... MASTER/SLAVE
Dane techniczne są w większej części identyczne z danymi w typach SINGLE, jedynie części oprogramowania oraz elektronika złączy szeregowych została zmodernizowana dla potrzeb trybu pracy MASTER/SLAVE.


L-LAS-LT-55-MA i L-LAS-LT-55-SL
(L-LAS-LT-55-HS-MA i L-LAS-LT-55-HS-SL)L-LAS-LT-37-MA i L-LAS-LT-37-SL
(L-LAS-LT-37-HS-MA i L-LAS-LT-37-HS-SL)
L-LAS-LT-80-MA i L-LAS-LT-80-SL
(L-LAS-LT-80-HS-MA i L-LAS-LT-80-HS-SL)L-LAS-LT-110-MA i L-LAS-LT-110-SL
(L-LAS-LT-110-HS-MA i L-LAS-LT-110-HS-SL)
L-LAS-LT-135-MA iL-LAS-LT-135-SL
(L-LAS-LT-135-HS-MA iL-LAS-LT-135HS-SL)
LAS-LT-160-MA iL-LAS-LT-160-SL 
(L-LAS-LT-160-HS-MA iL-LAS-LT-160-HS-SL)LAS-LT-200-MA iL-LAS-LT-200-SL
(L-LAS-LT-200-HS-MA i L-LAS-LT-200-HS-SL)
L-LAS-LT-275-MA i L-LAS-LT-275-SL
(L-LAS-LT-275-HS-MA iL-LAS-LT-275-HS-SL)
L-LAS-LT-450-MA i L-LAS-LT-450-SL
(L-LAS-LT-450-HS-MA i L-LAS-LT-450-HS-SL)L-LAS-LT-1000-MA i L-LAS-LT-1000-SL
(L-LAS-LT-1000-HS-MA i L-LAS-LT-1000-HS-SL)L-LAS-LT-1500-MA i L-LAS-LT-1500-SL
(L-LAS-LT-450-HS-MA i L-LAS-LT-450-HS-SL)L-LAS-RL Serie


Systemy czujników L-LAS-RL-Serie posiadają kamerę liniową z precyzyjnym obiektywem oraz źródło światła LED. Można stosować światło UV, białe i IR. W obiektywie kamery można stosować odpowiednie filtry. Wszystkie komponenty są umieszczone w bardzo sztywnej obudowie aluminiowej. Układ optyczny oraz źródło światła są chronione za pomocą szyby odpornej n a zadrapania. W opcji L-LAS-RL-Serie może współpracować z zewnętrznym źródłem światła typu L-LAS-LU-Reihe. Także w szeregu L-LAS-LU-Reihe można stosować światło UV, białe i IR. Zakresy pomiarowe L-LAS-RL-Typen znajdują się w granicach między 15 mm a 500 mm.


Przegląd L-LAS-RL
L-LAS-RL-15 (światło białe)
L-LAS-RL-CON1
L-LAS-RL-10-W (-R, -B, -UV, -IR)
L-LAS-RL-20-W (-R, -B, -UV, -IR)
L-LAS-RL-30-W (-R, -B, -UV, -IR)
L-LAS-RL-40-W (-R, -B, -UV, -IR)
L-LAS-RL-10-W (-R, -B, -UV, -IR)-CL
L-LAS-RL-20-W (-R, -B, -UV, -IR)-CL
L-LAS-RL-30-W (-R, -B, -UV, -IR)-CL
L-LAS-RL-40-W (-R, -B, -UV, -IR)-CL

 
 
oświetlenie zewnętrzne:
L-LAS-RL-50-VIS-… (światło białe)
L-LAS-RL-50-UV-… (światło ultrafioletowe)
L-LAS-RL-50-IR-… (światło podczerwone)

L-LAS-RL-100-VIS-…(światło białe)
L-LAS-RL-100-UV-…(światło ultrafioletowe)
L-LAS-RL-100-IR… (światło podczerwone)

L-LAS-RL-150-VIS-… (światło białe)
L-LAS-RL-150-UV… (światło ultrafioletowe)
L-LAS-RL-150-IR-… (światło podczerwone)
L-LAS-RL-300-VIS-… (światło białe)
L-LAS-RL-300-UV-… (światło ultrafioletowe)
L-LAS-RL-300-IR-… (światło podczerwone)
 
L-LAS-RL-500-VIS-… (światło białe)
L-LAS-RL-500-UV-… (światło ultrafioletowe)
L-LAS-RL-500-IR-… (światło podczerwone)
 
L-LAS-LU-50-VIS (światło białe)
L-LAS-LU-50-UV (światło ultrafioletowe)
L-LAS-LU-50-IR (światło podczerwone)
L-LAS-LU-100-VIS (światło białe)
L-LAS-LU-100-UV (światło ultrafioletowe)
L-LAS-LU-100-IR (światło podczerwone)
 
L-LAS-LU-150-VIS (światło białe)
L-LAS-LU-150-UV (światło ultrafioletowe)
L-LAS-LU-150-IR (światło podczerwone)
 
L-LAS-LU-300-VIS (światło białe)
L-LAS-LU-300-UV (światło ultrafioletowe)
L-LAS-LU-300-IR (światło podczerwone)
 
L-LAS-LU-500-VIS (światło białe)
L-LAS-LU-500-UV (światło ultrafioletowe)
L-LAS-LU-500-IR (światło podczerwone)
 

L-LAS-RL-15-FE
L-LAS-RL-50-…- (HS)
 
- VIS: z LED ze światłem białym
- UV: z LED ze światłem UV, szybka przyciemniona oraz filtr zaporowy UV
- IR: z filtrem IR (filtr zaporowy światła dziennego)L-LAS-RL-100-…- (HS)
- VIS: z LED ze światłem białym
- UV: z LED ze światłem UV, szybka przyciemniona oraz filtr zaporowy UV
- IR: z filtrem IR (filtr zaporowy światła dziennego)
 
 
L-LAS-RL-150-…- (HS)
- VIS: z LED ze światłem białym
- UV: z LED ze światłem UV, szybka przyciemniona oraz filtr zaporowy UV
- IR: z filtrem IR (filtr zaporowy światła dziennego)
 
 
L-LAS-RL-200-…- (HS)
- VIS: z LED ze światłem białym
- UV: z LED ze światłem UV, szybka przyciemniona oraz filtr zaporowy UV
- IR: z filtrem IR (filtr zaporowy światła dziennego)
 
 
L-LAS-RL-300-…- (HS)
- VIS: z LED ze światłem białym
- UV: z LED ze światłem UV, szybka przyciemniona oraz filtr zaporowy UV
- IR: z LED ze światłem IR i filtrem IR (filtr zaporowy światła dziennego)
 
 
L-LAS-RL-500-…- (HS)
- VIS: z LED ze światłem białym
- UV: z LED ze światłem UV, szybka przyciemniona oraz filtr zaporowy UV
- IR: z LED ze światłem IR i filtrem IR (filtr zaporowy światła dziennego)


NEWS

Udział w targach:

 •   SPS Italia 2024
 •   FIP 2024
 •   WIN EURASIA 2024
 •   PRS Europe 2024
 •   SKZ Innovation Day Recycling
 •   SKZ Network Day
 •   SKZ Technology Day
 •   PRS Middle East & Africa 2024
 •   Plastics Recycling World Expo
     
Europe 2024
 •   Plastics Recycling World Expo
     
North America 2024
 •   PRS Asia 2024
 •   PRS India 2024
 •   European Coatings Show 2025

więcej...


Wideo:


 
Systemy czujników dla branży recyklingu tworzyw sztucznych
Pomiar barwy recyklatów

 
Artykuł specjalistyczny:


 
Testing Recyclates Directly during Injection Molding and Extrusion
NIR Process for the Inline Inspection of Recycled Plastics ()
Plastics Insights 3/2024

 
Informacje prasowe:

Kalibracja koloru inline z użyciem recyklatu tworzywa sztucznego
(Systemy pomiaru koloru inline)

 
Test report on Inline color measurement of recyclates ()
(System pomiaru koloru inline)

więcej...


Whitepapers:

Sensor systems for recyclate control in the plastics industry for laboratory and inline use ()
Checking the plastic type of recyclates and virgin material using NIR technology ()


 
Nowe aplikacje:

Wykrywanie wgnieceń i okrągłych wgłębień w wytłaczanych taśmach metalowych
(N° 801)
Rozróżnianie komponentów wykonanych ze skóry, materiałów tekstylnych i tworzyw sztucznych do wnętrza pojazdu
(N° 802)

 
Pomiar koloru pokrywek z tworzywa sztucznego
(N° 803)

więcej...


Co to jest ...
... napięcie powierzchniowe?
... parowanie oleju?
... pomiar grubości warstwy
    oleju?

więcej...


Nowości w oprogramowaniu:

SPECTRO3-MSM-DIG-Scope V1.5 (2021.10.20)
V1.5.2

więcej...FIND US ON ....

Facebook X (Twitter) Instagram Youtube in

 
TOP