Sensor Instruments
Entwicklungs- und Vertriebs GmbH
Schlinding 15
D-94169 Thurmansbang
Telefon +49 8544 9719-0
Telefax +49 8544 9719-13
info@sensorinstruments.de

Videos  IFAT 2024, wiodące na świecie targi technologii środowiskowych

Film z naszego stoiska na targach IFAT 2024 na wspólnym stoisku Bayern Innovativ.Prezentacja naszych systemów czujników dla branży recyklingu tworzyw sztucznych: Liniowe i laboratoryjne systemy pomiarowe do pomiaru barwy, rodzajów tworzyw sztucznych oraz znaczników do recyklatów tworzyw sztucznych i płatków tworzyw sztucznych.
00:03:51 (2024.05.21)  KOPLAS 2023, Korea International Plastics and Rubber Show

Wideo ze stoiska naszego dystrybutora USEONG Electrade Co. na targach KOPLAS 2023 (Korea International Plastics & Rubber Show).
Prezentacja produktów serii RED, COAST, GLOSS, SPECTRO-3-MSM oraz LUMI-LAB:
Czujniki krawędziowe RED, czujniki koloru i struktury COAST, czujniki detekcji połysku GLOSS, analogowe czujniki pomiaru koloru SPECTRO3-MSM-ANA, cyfrowe czujniki pomiaru koloru SPECTRO3-MSM-DIG, laboratoryjne systemy pomiarowe LUMI-LAB do pomiaru koloru (L*a*b*) tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu oraz płatków tworzyw sztucznych.Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z nami lub naszym naszym dystrybutorem USEONG Electrade Co.
00:00:58


  K 2022, Düsseldorf: Taggant Technology - LUMI-STAR

W urządzeniach LUMI-STAR-INLINE Serie chodzi o systemy obrazujące. W badanym obiekcie zostają wzbudzone wprowadzone fluoryzujące cząstki w zakresie UVA lub w zakresie niebieskich długości fal świetlnych i wyświetlane na obrazie video. Rozdział cząstek jest całkowicie przypadkowy i z tego względu obiekt jest jedyny w swoim rodzaju.O dalsze informacje prosimy zwrócić się z nami bezpośrednio.
00:02:39  K 2022, Düsseldorf: Taggant Technology - Intelligente Poziomica z tworzywa sztucznego

TAGTEC - linia produkcyjna, która umożliwia generowanie informacji w tworzywie sztucznym.
W dobie przybierającego na sile piractwa produktów - to nie tylko w przypadku produktów bezpiecznych funkcjonalnie, lecz także przedmiotów użytku codziennego - staje się coraz ważniejszym problemem lepsza ochrona własnych artykułów przed nielegalnym kopiowaniem.Wspólnie z naszymi firmami partnerskimi oferujemy rozwiązania kompletne, które dzięki zastosowaniu właściwych środków do oznaczania poprzez ich naniesienie lub wprowadzenie do produktu zapewniają jednoznaczną i nie podlegającą żadnej wątpliwości jego identyfikację.
 
Nie istnieje żadna szansa dla pirackiej kopii - z chęcią pomożemy Państwu!

Poufność jest obowiązkiem. Zwracamy się z prośba o bezpośrednie zwrócenie się do nas, aby dokładnie omówić z Państwem wszystkie najważniejsze kwestie.
00:02:38Wideo szkoleniowe do L-LAS Spray Control Scope V2.1

W czujnikach profilowych L-LAS-TB-…-AL-SC Serie zapora laserowa jest kierowana przez promieniowanie rozproszone. Po przeciwnej stronie promieniowania rozproszonego za pomocą detektora liniowego zapisywany jest profil promieniowania (wielokrotna transmisja promieniowania rozproszonego) i następnie analizowany z udziałem odpowiedniego oprogramowania.W celu przeprowadzenia łatwej parametryzacji i monitorowania zainstalowany został program Windows L-LAS-SPRAY-CONTROL-Scope. Dzięki zastosowaniu specjalnej obudowy można stosować system także w strefach zagrożonych eksplozją.
00:13:01  Wideo szkoleniowe do SPECTRO1 Spray Control Scope V1.0

Wersja dwukanałowa SPECTRO-1-FIO-JC systemu kontroli promieniowania rozproszonego za pomocą światłowodu ze światłem przechodzącym idealnie nadaje się do zastosowania w strefach zagrożonych wybuchem i, co oczywiste, na zewnątrz tego obszaru. Równoległa wiązka światła białego (kolimację światła białego uzyskuje się poprzez odpowiedni układ optyczny) skierowana na promieniowanie rozproszone i także na promieniowanie rozproszone dochodzące na stronę przeciwną jest ogniskowana przez układ optyczny na powierzchni czołowej światłowodu odbierającego. Osłabienie promieniowania w stosunku do stanu poprzedniego promieniowania rozproszonego stanowi wymiar gęstości.Analiza jest wspierana przez oprogramowanie do parametryzacji i monitorowania SPECTRO1-SPRAY-CONTROL-Scope.
00:04:40
  Let's make recycling even better - sprzęt laboratoryjny - L*a*b*

Pomiar koloru recyklatów wykonanych z tworzyw sztucznych:
Prezentacja przyrządu laboratoryjnego do pomiaru koloru SPECTRO-3-0°/45°-MSM-LAB-ANA-P.00:01:05 (Muzyka Gemafrei z frametraxx.de)  Pomiar próbki peletów za pomocą przyrządu laboratoryjnego do pomiaru koloru typu SPECTRO-3-0°/45°-MSM-LAB-ANA-P

Pomiar próbki recyklatów za pomocą przyrządu laboratoryjnego SPECTRO-3-0°/45°-MSM-LAB-ANA-P: Po pozytywnym zakończeniu wzorcowania do pomiaru koloru recyklatów z tworzywa sztucznego zespół przyjmowania recyklatu musi zostać połączony kołnierzem z zespołem do wzorcowania. Należy przede wszystkim usunąć karty RAL z plastyku, które znajdują się ewentualnie w przyrządzie rejestrującym. Po otworzeniu pojemnika z próbką granulatów należy wysypać go całkowicie do leja i wstawić pusty pojemnik do otworu przewidzianego do tych celów znajdującego się poniżej zespołu po pobierania recyklatu.00:07:57 (Muzyka Gemafrei z frametraxx.de)  Wzorcowanie laboratoryjnego urządzenia pomiarowego SPECTRO-3-0°/45°-MSM-LAB-ANA-P00:05:44 (
Muzyka Gemafrei z frametraxx.de)  Uruchomienie laboratoryjnego urządzenia pomiarowego SPECTRO-3-0°/45°-MSM-LAB-ANA-P00:02:09 (
Muzyka Gemafrei z frametraxx.de)  Cyrkulacja farby - SPECTRO3-MSM-DOCAL-Scope V1.0

Dzięki cyrkulacji farby recyklaty pozyskiwane z tworzywa sztucznego nie stają się zbyt mocno pstre.
Od wielu lat stale rośnie ilość odpadów plastikowych nadających się do recyklingu. Z jednej strony spowodowane jest to postępem technicznym w zakresie technologii przygotowania i sortowania odpadów z tworzyw sztucznych, a z drugiej - rosnącymi wymaganiami przepisów stanowionych przez UE, które zakładają osiągnięcie stopnia recyklingu opakowań z tych materiałów do 2025 roku na poziomie 50%, a w roku 2030 nawet 55%. Do tego dochodzą także rosnące wymagania odnośnie właściwości recyklatów pozyskiwanych w procesie recyklingu. Oprócz rodzaju tworzywa sztucznego oraz celu zastosowania ważniejszą rolę odgrywa obecnie barwa recyklatu.Wideo pokazuje możliwości wykorzystania programu SPECTRO3-MSM-DOCAL-Scope V1.0 w połączeniu z systemem laboratoryjnego pomiaru koloru SPECTRO-3-0°/45°-MSM-LAB-ANA-P (patrz także → SPECTRO-LAB-SYSTEMS).
00:14:29 (Muzyka Gemafrei z frametraxx.de)  Prezentacja SPECTRO-M Serie: wykrywanie oleju

Rozpoznanie cienkich warstw oleju na metalowych powierzchniach, zwłaszcza w procesach obróbki plastycznej blach, nabiera w wieku elektromobilności stale rosnące znaczenia. Przed rozpoczęciem właściwego procesu tłoczenia należy ustalić, czy grubość naniesionej warstwy oleju niezbędnego do obróbki znajduje się w granicach przyjętej tolerancji, a następnie po zakończeniu procesu czyszczenia należy sprawdzić, czy na powierzchni metalu nie pozostały nawet najmniejsze jej ślady. Następuje ograniczenie dotychczasowych metod kontroli obecności oleju z powodu coraz powszechniejszego stosowania specjalnych wyrobów syntetycznych, ponieważ nie posiadają one żadnych zdolności do fluorescencji. Natomiast w środkowym zakresie podczerwieni (MIR), nawet ultra cienkie warstwy stają się ponownie „widoczne”.Ten film ukazuje krótkie spojrzenie na znormalizowaną metodę absorpcji MIR. Poza tym pokazany jest proces parowania olejów, jak również przedstawiona relacja szeroko rozpowszechnionego w praktyce ustalania napięcia powierzchniowego za pomocą metody tuszu testowego.
00:05:06 (Muzyka Gemafrei z frametraxx.de)Program "SensorFinder V1.1" w połączeniu z cab-4/USB lub cab-5/USB

Program „SensorFinder“ stanowi pomoc przy wyszukiwaniu inteligentnych czujników firmy Sensor Instruments GmbH, które zostały podłączone do lokalnego PC. Identyczność, oprogramowanie układowe oraz ustawienia połączeń poszczególnych grup są przedstawione dla każdego pojedynczego czujnika w sposób przejrzysty i zwarty.Na tym wideo zostało pokazane, jak instalowany jest program "SensorFinder", w jaki sposób tworzone jest połączenie konwertera USB typu cab-4/USB lub cab-5/USB między czujnikiem a PC i jak można wyszukać dostępne czujniki za pomocą "SensorFinder".
00:04:11 (
Muzyka Gemafrei z frametraxx.de)Program "SensorFinder V1.1" w połączeniu z cab-4/ETH lub cab-5/ETH

Program „SensorFinder“ stanowi pomoc przy wyszukiwaniu inteligentnych czujników firmy Sensor Instruments GmbH, które zostały podłączone do lokalnego PC. Identyczność, oprogramowanie układowe oraz ustawienia połączeń poszczególnych grup są przedstawione dla każdego pojedynczego czujnika w sposób przejrzysty i zwarty.Na tym wideo zostało pokazane, jak instalowany jest program "SensorFinder", w jaki sposób tworzone jest połączenie konwertera Ethernet typu cab-4/ETH lub cab-5/ETH między czujnikiem a PC i jak można wyszukać dostępne czujniki za pomocą "SensorFinder".
00:03:23 (Muzyka Gemafrei z frametraxx.de)  Video szkoleniowe L-LAS-Spray-Control-Scope V2.0 SoftwareParametryzacja oprogramowania L-LAS-Spray-Control-Scope V2.0 do realizacji sterowania strumieniami oprysku za pomocą czujnika liniowego L-LAS-TB-28-T-AL (nadajnik) i L-LAS-TB-28-R-AL (odbiornik).
00:13:33 (
Muzyka Gemafrei z frametraxx.de)  Liczenie przezroczystych pokrywek z tworzywa sztucznego za pomocą
         SPECTRO-1-CONLAS i A-LAS-N-F16-9.5x0.8-150/80-C-2m
Przykład zastosowania techniki kontrolnej SPECTRO-1-CONLAS w połączeniu z czujnikiem front-end A-LAS-N-F16-9.5x0.8-150/80-C-2m.
Liczenie przezroczystych pokrywek. 
00:00:51 (Muzyka Gemafrei z frametraxx.de) 
 
Uwiarygadnianie produktu LUMI-STAR-MOBILE-BL/OR-POL-IOSPrzykład zastosowania LUMI-STAR-MOBILE-BL/OR-POL-IOS
Uwiarygadnianie produktu za pomocą folii pęcherzykowych.
00:04:44 (Muzyka Gemafrei z frametraxx.de)  Znakowanie skóry przy pomocy LUMI-INLINE-SL-IR/IRPrzykład zastosowania LUMI-INLINE-SL-IR/IR znakowania skóry:
Detektory in-line do zautomatyzowanej kontroli znakowania produktu w trakcie procesu wytwarzania.
00:01:33 (Muzyka Gemafrei z frametraxx.de)   Video szkoleniowe kontrola strumienia rozpylanej cieczy z
          L-LAS-TB-75-AL

Wdrożenie kontroli strumienia rozpylanej cieczy za pomocą czujnika linii L-LAS-TB-75-T-AL (nadajnik) i L-LAS-TB-75-R-AL (odbiornika) za pomocą dyszy spryskiwacza samochodowego jako przykładu.   Video szkoleniowe UKŁAD RÓŻNICZKUJĄCYVideo aplikacyjne do parametryzacji techniki kontrolnej SPECTRO-1-CONLAS w połączeniu z czujnikiem front-end A-LAS-N-F16-9.5x0.8-150/80-C-2m. Trudność tego pomiaru polega na bezbłędnym liczeniu przezroczystych wieczek z tworzywa sztucznego. Ten problem rozwiązuje tryb operacyjny „UKŁAD RÓŻNICZKUJĄCY”.  Video szkoleniowe EXTERN TEACH z czujnikiem koloru SPECTRO-3-DIL-SLOpcja EXTERN TEACH umożliwia uczenie się barw bez udziału PC.  Video szkoleniowe dotyczące kontroli strumienia rozpylanej cieczy
          A-LAS-CON1
 Realizacja kontroli strumienia rozpylanej cieczy: Należy ustalić wielkość wolumenu przebiegu natryskiwania. Do tego celu stosowana jest elektronika kontrolna A-LAS-CON1 i analogowa laserowa zapora świetlna typu A-LAS-F24-16x1-40/60.  Video szkoleniowe SPECTRO3-COMFORT-Scope SoftwareObsługa SPECTRO-3-COMFORT-Scope Software  Video szkoleniowe dotyczące kontroli mikrodozowaniaKontrolowane są impulsy dozowania materiału oraz jego ilość. Do tego celu stosowana jest elektronika kontrolna A-LAS-CON1 i analogowa laserowa zapora świetlna typu A-LAS-F12-1x0,2-50/50.  Video szkoleniowe dotyczące ruchomych źródeł oświetlenia własnegoW przypadku tego zastosowania konieczne jest ustalenie zarówno koloru jak i prędkości poruszających się oraz świecących LED (samoświecących).  Video szkoleniowe dotyczące czujnika koloru SPECTRO-3 - tryb PARA 
          (praca z dwoma rekordami parametrówWzory ze strefy wnętrza (samochodu) powinny zostać podzielone na dwie grupy (ciemną i jasną) i rozróżniane z zastosowaniem różnych rekordów parametrów.  Video szkoleniowe dotyczące czujnika koloru SPECTRO-3 -
          zastosowanie we wnętrzu
W strefie wnętrza (samochodu) powinny być rozpoznawane różne materiały tekstylne lub imitacje skóry, których powierzchnie zewnętrzne różnią się barwą i strukturą (połyskiem). W takim przypadku zastosowani znajduje czujnik połysku farby SPECTRO-3-50-FCL, sposób postępowania z tym czujnikiem jest pokazany tutaj krok po kroku: wybór czujnika, podłączenie, tworzenie połączenia, nastawianie parametrów, proces teach, sprawdzenie wczytanych wartości barw, rozpoznanie koluru, ocena.  Czujniki koloru i struktury COAST SerieRozpoznawanie koloru, połysku i struktury za pomocą czujnika COAST Hybrid.


NEWS

Udział w targach:

 •   Sensors Converge 2024
 •   SKZ Innovation Day 2024
 •   SKZ Network Day 2024
 •   SKZ Technology Day 2024
 •   PRS Middle East & Africa 2024
 •   Plastics Recycling World Expo
     
Europe 2024
 •   Plastics Recycling World Expo
     
North America 2024
 •   PRS Asia 2024
 •   PRS India 2024
 •   European Coatings Show 2025

więcej...


Informacje prasowe:

Określanie grubości warstw pomiędzy i na foliach z tworzyw sztucznych
(Pomiar świetle przechodzącym MIR)

 
Kontrola strumienia rozpylanej cieczy w trybie światła odbitego
(Pomiar bardzo małych ilości rozpylanej cieczy w strefach zagrożonych wybuchem)

więcej...


Wideo:


 
Systemy czujników dla branży recyklingu tworzyw sztucznych
Pomiar barwy recyklatów

 
Artykuł specjalistyczny:


 
Testing Recyclates Directly during Injection Molding and Extrusion
NIR Process for the Inline Inspection of Recycled Plastics ()
Plastics Insights 3/2024

  
Whitepapers:

Sensor systems for recyclate control in the plastics industry for laboratory and inline use ()
Checking the plastic type of recyclates and virgin material using NIR technology ()


 
Nowe aplikacje:

Wykrywanie wgnieceń i okrągłych wgłębień w wytłaczanych taśmach metalowych
(N° 801)
Rozróżnianie komponentów wykonanych ze skóry, materiałów tekstylnych i tworzyw sztucznych do wnętrza pojazdu
(N° 802)

 
Pomiar koloru pokrywek z tworzywa sztucznego
(N° 803)

więcej...


Co to jest ...
... napięcie powierzchniowe?
... parowanie oleju?
... pomiar grubości warstwy
    oleju?

więcej...


Nowości w oprogramowaniu:

SPECTRO3-MSM-DIG-Scope V1.5 (2021.10.20)
V1.5.2

więcej...FIND US ON ....

Facebook X (Twitter) Instagram Youtube in

 
TOP