Sensor Instruments
Entwicklungs- und Vertriebs GmbH
Schlinding 15
D-94169 Thurmansbang
Telefon +49 8544 9719-0
Telefax +49 8544 9719-13
info@sensorinstruments.de

Czujniki kolorów (True Color)
SPECTRO-3 Serie


SPECTRO-3 Serie stanowi rodzinę czujników kolorów, która została stworzona specjalnie ze względu na detekcję “True Color“ (“Widzieć barwy jak człowiek“) i wysoką częstotliwość włączania.

Przyrządy mogą pracować zarówno w trybie AC jak i DC ze zintegrowanym lub zewnętrznym źródłem światła. Można także kliknięciem myszy na Windows® PC-Software zawartym w zakresie dostawy wyłączyć oświetlenie, dzięki czemu można kontrolować barwę i jasność także źródeł emitujących światło własne, jak np. LED, tylne światła pozycyjne w samochodach osobowych, lampy halogenowe lub świetlówki.

W SPECTRO-3 Serie we wszystkich typach przestrzegane jest zachowanie budowy kompaktowej oraz wygląd (konstrukcja M34 lub prostokątna), dzięki czemu zamontowanie czujnika staje się łatwiejsze. Poprzez 5 wyjść cyfrowych można emitować do 31 kolorów. Maksymalną częstotliwością włączania w czujnikach True Color szeregu SPECTRO-3 (konstrukcja M34) dysponuje SPECTRO-3-CL, SPECTRO-3-MSM-DIG i SPECTRO-3-JR przy typ. 35 kHz.

Z nowymi czujnikami True Color szeregów SPECTRO-3-SL, SPECTRO-3-ANA i SPECTRO-3-MSM-ANA nastąpiło rozszerzenie palety produktów o ekstremalnie szybkie typy, z którymi można uzyskać częstotliwość skanowania do 90 kHz. Do tych czujników kolorów można wprowadzić do 3 barw (lub 3 grup barw do łącznie maksymalnej ilości 31 kolorów). Emitowanie następuje poprzez 2 wyjścia cyfrowe lub w przypadku typów ANA dodatkowo przez trzy wyjścia analogowe.

Oprócz super jasnego źródła światła białego do dyspozycji znajduje się także źródło światła UV o dużej mocy, dzięki czemu bez problemu można badać barwę i jasność farb fluorescencyjnych. Za pomocą optyki nasadzanej można uzyskać odległości robocze od ok. 0,2 mm do 500 mmw obszarach detekcji od ok. Ø 0,5 mm do Ø 100 mm. Zastosowanie wersji ze światłowodami pozwala na prace w strefach zagrożonych wybuchem.

► Informacja dotycząca wyboru typu
► Zasada pomiaru SPECTRO-3, SPECTRO-3-CL, SPECTRO-3-JR
     z Windows®-Software SPECTRO3-Scope

► Zasada pomiaru SPECTRO-3-ANA
     z Windows®-Software SPECTRO3-ANA-Scope

► Zasada pomiaru SPECTRO-3-MSM-ANA
     z Windows®-Software SPECTRO3-MSM-ANA-Scope

► Zasada pomiaru SPECTRO-3-MSM-DIG
     z Windows®-Software SPECTRO3-MSM-DIG-Scope

► Zasada pomiaru SPECTRO-3-SL
     z Windows®-Software SPECTRO3-SL-Scope

► Zasada pomiaru SPECTRO-3-SLE
     z Windows®-Software SPECTRO3-SLE-Scope

► Zasada pomiaru SPECTRO-3-SLA
     z Windows®-Software SPECTRO3-SLA-Scope

► Wygodne, szybkie wprowadzanie parametrów
     z Windows®-Software SPECTRO3-COMFORT-ScopeInformacja dotycząca wyboru typu:

–COF (optyka współogniskowa nadajnika i odbiornika)
Szybkie rozpoznawanie barwy małych obiektów
Czujniki współogniskowe szeregu SPECTRO-3-COF rzutują plamkę światła białego na wykrywany obiekt od średnicy ok. 1 mm do 8 mm lub o wymiarach 4 mm x 0.7 mm. Układ optyczny nadajnika jest umieszczony centralnie w stosunku do optyki odbiornika, dzięki czemu budowa jest bardzo zwarta. Umożliwia to precyzyjne i szybkie badanie małych obiektów jak np. znaczników barwnych lub drutów z dużej odległości.
 
–DIF (światło rozproszone za pomocą pojemnościowej płytki rozpraszającej)
Tłumienie efektu połysku przez oświetlenie rozproszone
Ten typ czujnika został rozwinięty specjalnie do zastosowań, w których konieczne jest tłumienie odbicia bezpośredniego w celu wykonania kontroli barwy. W typach DIF przez zamontowanie pojemnościowej płytki rozpraszającej, która sprawuje funkcję dyfuzora, osiąga się optymalny efekt rozproszenia. Tylko rozproszone odbite światło dociera do odbiornika, w ten sposób zjawisko odbicia mierzonego obiektu nie posiada wpływu na wynik pomiaru.

–DIL (światło rozproszone za pomocą płytki rozpraszającej na powierzchni)
Kontrola koloru powierzchni strukturalnych i homogenicznych
W wielu obiektach, gdzie musi zostać wykonana kontrola koloru, niejednorodne powierzchnie zewnętrzne stwarzają problemy przy ustalaniu barwy. Tak np. powierzchnie strukturalne przyczyniają się do zaburzeń połysku, z czym problem mają trudności dotychczasowe czujniki koloru, ponieważ barwa w zależności od stopnia połysku jest zapisywana jako mniej lub bardziej intensywna.
 
Właściwa barwa jest rozjaśniana lub "zmiękczana" na skutek odbicia bezpośredniego, które jest zależne od stopnia połysku powierzchni. W czujnikach szeregu SPECTRO-3-DIL rozproszone światło zapewnia znaczą redukcję efektu połysku. Z kolei poprzez duży zakres detekcji (ok. 10 mm do 30 mm) jest on optycznie integrowany przez odchylenia strukturalne, a farba jest zapisywana w sposób stabilny i niezawodny. Następnie detektor barwy True-Color ("Widzieć barwy jak człowiek") i także oprogramowanie analizujące ("Oceniać kolory jak człowiek") zapewniają, że nawet najmniejsze różnice barw obiektów są dokładnie rejestrowane. 
 
–FCL (światło skierowane przez zastosowanie tarczy ze szkła przezroczystego)
Pewne i szybkie rozpoznanie koloru z dużej odległości
Za pomocą szeregu SPECTRO-3-FCL można z dużej odległości rozróżniać obiekty według koloru. W zależności od wersji i obiektu odstęp może wynosić do 500 mm. Szereg FCL dysponuje między innymi super jasnym światłem białym LED jak również tak zwanym True-Color-Chip, który widzi barwy tak jak ludzkie oko. Można wprowadzić do 31 kolorów. Czujnik podczas pracy wybiera barwę referencyjną, która jest najbliższą aktualnego koloru obiektu (interpretacja barw podobnie jak człowiek).
 
Czujniki tego szeregu mogą być stosowane idealnie do odróżniania obiektów w tym samym kolorze z połyskiem od nieposiadających połysku (np. obiekty pokryte lub niepokryte folią przezroczystą). 

–POL
(światło spolaryzowane za pomocą filtra polaryzacyjnego)
Kontrola koloru w obiektach z połyskiem
Pewne określenie koloru w obiektach z połyskiem okazuje się w praktyce zadaniem nadzwyczaj skomplikowanym, ponieważ następuje tutaj mieszanie się właściwej informacji o kolorze z odbiciem bezpośrednim, co jest skutkiem efektu połysku. Farby o intensywnym kolorze stają się "rozmyte". Z pomocą filtra polaryzacyjnego zastosowanego w czujniku kolorów SPECTRO-3-POL następuje wyeliminowanie bezpośredniego odbicia, pojawia się właściwy kolor, który może zostać prawidłowo zapisany. Błyszczące powierzchnie jak np. lakierowane powierzchnie są doskonale rozpoznawane np. na karoseriach samochodowych. 
 
–UV (zastosowanie LED UV)
Szybkie rozpoznawanie barwy obiektów fluorescencyjnych
Z pomocą czujnika luminescencyjnego SPECTRO-3-UV Serie można określać różnice jasności oraz koloru. Obiekty fluorescencyjne mogą być wprowadzane do pamięci za pomocą Windows® PC-Software SPECTRO3-Scope i także z zastosowaniem przycisku Teach znajdującym się w czujniku lub poprzez wejście cyfrowe IN0. Z częstotliwością skanowania wynoszącą 35 kHz możliwe jest rejestrowanie i rozpoznawanie szybko poruszających się znaczników fluorescencyjnych. 
 
–FIO (podłączenie światłowodu do obudowy czujnika)
Kontrola koloru także w trudnych przypadkach dzięki możliwości elstycznych zastosowań
Szereg FIO jest najbardziej elastyczny w zastosowaniu spośród innych czujników kolorów. Oprócz ponad 50 różnych głowić testujących dla światła przechodzącego i padającego do wyboru znajduje się prawie 70 różnych elementów optyki nasadzanej (frontend). Zakres dynamiczny można znacznie zwiększyć za pomocą zewnętrznego źródła światła. Dzięki wprowadzeniu światłowodu szereg ten znajduje zastosowanie także w strefach zagrożonych eksplozją.
 
• Pomiar koloru z użyciem źródła oświetlenia własnego za pomocą SPECTRO-3-FIO. SPECTRO-3-FIO w połączeniu ze światłowodem odbiciowym oraz neutralną nasadką pochłaniająca umożliwia kontrolę koloru z różnych źródeł oświetlenia własnego.
 
• Rozpoznawanie znaczników fluorescencyjnych za pomocą SPECTRO-3-FIO-UV. W połączeniu z super jasnym źródłem światła ultrafioletowego SPECTRO-3-ELS-UV oraz z zespołem analizującym SPECTRO-3-FIO-UV następuje bardzo szybkie rozpoznawanie fluorescencyjnych znaczników barwnych. Czujnik rejestruje nie tylko jasność znacznika fluorescencyjnego lecz także jego barwę.

–45°/0°
Tak jak w przypadku typów -POL także tutaj następuje masowe stłumienie połysku, jednak bezpośredniego odbicia w kierunku odbiornika unika się w taki sposób, że LED rozmieszczone pierścieniowo emitują światło pod kątem 45° do płaszczyzny pionowej, podczas gdy odbiornik pod kątem 0° do kierunku pionowego skierowany jest na badaną powierzchnię. Bezpośrednie odbicie w kierunku odbiornika jest eliminowane podczas kontroli i pomiaru barwy płaskich obiektów umieszczonych pionowo w stosunku do osi optycznej odbiornika. Typy -45°/0° stosowane są przede wszystkim w przypadku lakierów o wysokim połysku oraz lakierów metalik (lakiery samochodowe, lakiery do mebli, itd.), ponieważ typy -POL nie nadają się raczej do kontroli lakierów w rodzaju metalik. Mogą być kontrolowane także przezroczyste folie przy zastosowaniu białego kafla umieszczonego po przeciwnej stronie.
 
SLU
W typach -SLU jednostka oświetleniowa jest umieszczona w oddzielnej obudowie, dzięki czemu można realizować pomiary światła przechodzącego jak również konfiguracje V (odbicie bezpośrednie). Do dyspozycji znajdują się zarówno rozproszone jak i skierowane docelowo źródła światła. Za pomocą tych typów można np. w idealny sposób mierzyć barwę szkła płaskiego w transmisji jak również powłokę szkła float w świetle rozproszonym.
 
SA und -BA
W odbiornikach -SLU istnieje wersja z małym otworem (-SA) oraz wersja (-BA) z soczewką skupiającą umieszczoną przed detektorem barw. Przy słabym sygnale należy preferować typ -BA. Jeżeli natomiast np. odbicie bezpośrednie w konfiguracji V dotyczy małego kąta, należy zastosować typ -SA.
 
MSM-ANA
Typy -MSM-ANA tworzą szereg służących do pomiaru czujników kolorów SPECTRO-3 z trzema wyjściami analogowymi (dla X,Y,Z jak również przestrzeni barw), oraz z dwoma wyjściami cyfrowymi (dla funkcji Teach do maks. trzech przyporządkowań współrzędnych przestrzeni barw, przy zastosowaniu dE jako wartości tolerancji albo dL* i da*b* także jako wartości tolerancji). Z tymi typami możliwy jest pomiar koloru L*a*b* , L*u*v* , L*u'v' , x,y,Y , X,Y,Z jak również L*C*h*..
 
MSM-DIG
Typy -MSM-DIG tworzą szereg służących do pomiaru czujników kolorów SPECTRO-3 z pięcioma wyjściami cyfrowymi (dla funkcji Teach do maks. 31 przyporządkowań współrzędnych przestrzeni barw, przy zastosowaniu dE jako wartości tolerancji albo dL* i da*b* także jako wartości tolerancji). Z tymi typami możliwy jest pomiar koloru L*a*b* , L*u*v* , L*u'v' , x,y,Y , X,Y,Z jak również L*C*h*.
 
XL
W typach -FIO-XL stosowane są światłowody o dużym przekroju ( średnice o wymiarze 5, 6, a nawet 8 mm), dzięki czemu można tworzyć systemy o długości przewodów do 15 m.
 
ANA
Oprócz czujników SPECTRO-3 z wyjściami cyfrowymi istnieje jeszcze cały szereg innych z wyjściami analogowymi. Za pomocą istniejących do dyspozycji trzech wyjść analogowych (0 V … +10 V) można wyprowadzać zarówno współrzędne R,G,B jak i wartości barw s,i,M, x,y,INT, L*a*b*, L*u*v*, X,Y,Z, x,y,Y oraz L*C*h*.Zasada pomiaru SPECTRO-3, SPECTRO-3-CL, SPECTRO-3-JR
z SPECTRO3-Scope (Windows® PC-Software)

Zapisywanie sygnału za pomocą czujnika SPECTRO-3 jest bardzo elastyczne. Czujnik może np. pracować w trybie światła zmiennego (AC Mode). Tutaj czujnik jest niezależny od światła obcego. Można także nastawić tryb światła stałego (DC Mode). W tym przypadku czujnik jest ekstremalnie szybki. Uzyskuje się częstotliwość skanowania do 35 kHz. Funkcja OFF wyłącza źródło światła zintegrowane w czujniku oraz przełącza do trybu pracy DC i wówczas czujnik może rozpoznać tak zwane "źródło emitujące własne światło". W trybie PULSE mogą być rozpoznawane bardzo ciemne powierzchnie zewnętrzne. Bezstopniowa możliwość nastawiania zintegrowanego źródła światła jak również selektywne wzmocnienie sygnału odbiornika i funkcja INTEGRAL pozwalają na na stosowanie czujnika do prawie wszystkich powierzchni lub każdego "źródła emitującego własne światło"..

Jeżeli aktywowane jest oświetlenie czujnika barw SPECTRO-3, dezaktywuje on promieniowanie rozproszone odbicia zwrotnego w mierzonym obiekcie. Źródłem światła zastosowanym w czujniku SPECTRO-3 jest LED ze światłem białym i nastawianą mocą. Zastosowanym odbiornikiem jest odbiornik 3-krotny do rejestracji udziału barwy czerwonej, zielonej i niebieskiej w świetle odbitym przez mierzony obiekt lub światło wysyłane przez „źródło emitujące własne światło".“

Do czujnika SPECTRO-3 można wprowadzić do 31 barw. Dla każdego wprowadzonego koloru można ustalać granice tolerancji. W „X Y INT - 2D“ lub „s i M - 2D“ Modus tolerancje przedstawiają przestrzenny cylinder barw. W „X Y INT - 3D“ lub „s i M - 3D“ Modus tolerancje przedstawiają przestrzenną kulę barw. Ocena barwy według siM opiera się na metodzie obliczeniowej Lab. Wszystkie tryby mogą być wykorzystywane z innymi rodzajami pracy, m. in.. "FIRST HIT" oraz "BEST HIT". Przedstawienie danych pierwotnych następuje z rozdzielczością 12 bitów.

Szczególną cechą czujnika jest to, że można wprowadzić tutaj dwa całkowicie niezależne od siebie rekordy parametrów. Za pomocą wejścia IN0 następuje przekazanie informacji do czujnika, z którym zbiorem parametrów powinien on pracować.

System rozpoznawania barw pracuje w sposób ciągły albo jest uruchamiany przez zewnętrzny sygnał LPC-Trigger. Każdy rozpoznany kolor jest przekazywany jako kod binarny do 5 wyjść cyfrowych lub może być bezpośrednio emitowany na wyjścia, jeżeli do rozpoznania jest tyko do 5 barw. Jednocześnie rozpoznany kod koloru jest wizualizowany przez 5 LED w obudowie SPECTRO-3. [Prosimy o zwrócenie uwagi: w typach SPECTRO-3-…-JR nie istnieje wizualizacja przez LED.]

Za pomocą przycisku TEACH umieszczonego w obudowie można wprowadzić do czujnika do 31 barw. W tym celu należy nastawić poprzez oprogramowanie odpowiedni tryb oceny. Przycisk TEACH jest włączony równolegle do wejścia IN0 (zielony przewód pleciony w kablu cab-las8/SPS). [Prosimy o zwrócenie uwagi: w typach SPECTRO-3-…-JR nie istnieje do dyspozycji przycisk TEACH.]

Poprzez złącze szeregowe RS232 można wymieniać parametry i zmierzone wartości między PC a czujnikiem koloru SPECTRO-3. Wszystkie parametry służące do rozpoznawania barw mogą zostać zapisane poprzez złącze szeregowe RS232 w pamięci trwałej EEPROM czujnika koloru SPECTRO-3. Po zakończeniu wprowadzania parametrów czujnik pracuje następnie bez PC w trybie STAND-ALONE z aktualnymi parametrami.

Czujniki SPECTRO-3 Serie mogą być wzorcowane (kompensacja światła białego). Kompensacja może następować na dowolnej białej powierzchni. Alternatywnie w sprzedaży znajduje się tabela ColorCheckerTM przeznaczona do tych celów. Posiada ona 24 pola barw zgodnie z normą CIE-NORM. Kompensacja bieli lub wzorcowanie może być wykonywana na jednym z białych pól.

Źródłem światła zastosowanym w czujnikach kolorów SPECTRO-3-…-UV jest UV-LED (385 nm lub 365 nm przy użyciu zewnętrznego zespołu oświetlenia UV SPECTRO-ELS-UV) z nastawianą mocą emisji do wzbudzenia oznakowania luminescencyjnego. Czujniki UV mogą być nastawiane w sposób optymalny na prawie każdy barwnik luminescencyjny, wzbudzany w zakresie fal długich UV (365 nm lub 385 nm). Czujniki SPECTRO-3-...-UV Serie mogą być wzorcowane. Analogicznie do kompensacji bieli w czujnikach kolorów w czujnikach kolorów można wykonywać kompensację SPECTRO-3-...-UV na dowolne luminescencyjne oznakowanie barwne.


Zasada pomiaru SPECTRO-3-ANA
z SPECTRO3-ANA-Scope (Windows® PC-Software)

Zapisywanie sygnału za pomocą czujnika SPECTRO-3-ANA jest bardzo elastyczne. Czujnik może np. pracować w trybie światła zmiennego (AC Mode). Tutaj czujnik jest niezależny od światła obcego. Można także nastawić tryb światła stałego (DC Mode). W tym przypadku czujnik jest ekstremalnie szybki. Funkcja OFF wyłącza źródło światła zintegrowane w czujniku oraz przełącza do trybu pracy DC i wówczas czujnik może rozpoznać tak zwane "źródło emitujące własne światło". Bezstopniowa możliwość nastawiania zintegrowanego źródła światła jak również selektywne wzmocnienie sygnału odbiornika i funkcja INTEGRAL pozwalają na na stosowanie czujnika do prawie wszystkich powierzchni lub każdego "źródła emitującego własne światło".

Jeżeli aktywowane jest oświetlenie czujnika barw SPECTRO-3-ANA, dezaktywuje on promieniowanie rozproszone odbicia zwrotnego w mierzonym obiekcie. Źródłem światła zastosowanym w czujniku SPECTRO-3-ANA jest LED ze światłem białym i nastawianą mocą. Zastosowanym odbiornikiem jest odbiornik 3-krotny do rejestracji udziału barwy czerwonej, zielonej i niebieskiej w świetle odbitym przez mierzony obiekt lub światło wysyłane przez „źródło emitujące własne światło".“

Do czujnika SPECTRO-3-ANA można wprowadzić do 3 barw. Dla każdego wprowadzonego koloru można ustalać granice tolerancji. W „X Y INT - 2D“ lub „s i M - 2D“ Modus tolerancje przedstawiają przestrzenny cylinder barw. W „X Y INT - 3D“ lub „s i M - 3D“ Modus tolerancje przedstawiają przestrzenną kulę barw. Ocena barwy według siM opiera się na metodzie obliczeniowej Lab. Wszystkie tryby mogą być wykorzystywane z innymi rodzajami pracy, m. in.. "FIRST HIT" oraz "BEST HIT". Przedstawienie danych pierwotnych następuje z rozdzielczością 12 bitów.

Szczególną cechą czujnika jest to, że można wprowadzić tutaj dwa całkowicie niezależne od siebie rekordy parametrów. Za pomocą wejścia IN0 następuje przekazanie informacji do czujnika, z którym zbiorem parametrów powinien on pracować.

System rozpoznawania barw pracuje w sposób ciągły albo jest uruchamiany przez zewnętrzny sygnał LPC-Trigger. Każdy rozpoznany kolor jest przekazywany jako kod binarny do 2 wyjść cyfrowych lub może być bezpośrednio emitowany na wyjścia, jeżeli do rozpoznania jest tyko do 2 barw.

Oprócz 2 wyjść cyfrowych do dyspozycji znajdują się także 3 wyjścia analogowe. W sposób wybiórczy można emitować udziały czerwieni, zieleni lub barwy niebieskiej albo obliczone współrzędne koloru (X, Y, INT lub s, i, M) w granicach 0-10 V.

Poprzez wejście IN0 (zielony przewód pleciony w kablu cab-las8/SPS) można wprowadzić do czujnika koloru do 3 barw (31 w trybie grupowym). W tym celu należy nastawić poprzez oprogramowanie odpowiedni tryb oceny.

Poprzez złącze szeregowe RS232 można wymieniać parametry i zmierzone wartości między PC a czujnikiem koloru SPECTRO-3-ANA. Wszystkie parametry służące do rozpoznawania barw mogą zostać zapisane poprzez złącze szeregowe RS232 w pamięci trwałej EEPROM czujnika koloru SPECTRO-3-ANA. Po zakończeniu wprowadzania parametrów czujnik pracuje następnie bez PC w trybie STAND-ALONE z aktualnymi parametrami.

Czujniki SPECTRO-3-ANA Serie mogą być wzorcowane (kompensacja światła białego). Kompensacja może następować na dowolnej białej powierzchni. Alternatywnie w sprzedaży znajduje się tabela ColorCheckerTM przeznaczona do tych celów. Posiada ona 24 pola barw zgodnie z normą CIE-NORM. Kompensacja bieli lub wzorcowanie może być wykonywana na jednym z białych pól.

Źródłem światła zastosowanym w czujnikach kolorów SPECTRO-3-UV-ANA jest UV-LED (385 nm) z nastawianą mocą emisji do wzbudzenia oznakowania luminescencyjnego. Czujniki UV mogą być nastawiane w sposób optymalny na prawie każdy barwnik luminescencyjny, wzbudzany w zakresie fal długich UV (365 nm lub 385 nm). Czujniki SPECTRO-3-UV-ANA Serie mogą być wzorcowane. Analogicznie do kompensacji bieli w czujnikach kolorów w czujnikach kolorów można wykonywać kompensację SPECTRO-3-UV-ANA na dowolne luminescencyjne oznakowanie barwne.


Zasada pomiaru SPECTRO-3-MSM-ANA
z SPECTRO3-MSM-ANA-Scope (Windows® PC-Software)

Zapisywanie sygnału za pomocą czujnika SPECTRO-3-MSM-ANA jest bardzo elastyczne. Czujnik może np. pracować w trybie światła zmiennego (AC Mode). Tutaj czujnik jest niezależny od światła obcego. Można także nastawić tryb światła stałego (DC Mode). W tym przypadku czujnik jest ekstremalnie szybki. Funkcja OFF wyłącza źródło światła zintegrowane w czujniku oraz przełącza do trybu pracy DC i wówczas czujnik może rozpoznać tak zwane "źródło emitujące własne światło". Bezstopniowa możliwość nastawiania zintegrowanego źródła światła jak również selektywne wzmocnienie sygnału odbiornika i funkcja INTEGRAL pozwalają na na stosowanie czujnika do prawie wszystkich powierzchni lub każdego "źródła emitującego własne światło"...

Jeżeli aktywowane jest oświetlenie czujnika barw SPECTRO3-MSM-ANA, dezaktywuje on promieniowanie rozproszone odbicia zwrotnego w mierzonym obiekcie. Źródłem światła zastosowanym w czujniku SPECTRO3-MSM-ANA jest LED ze światłem białym i nastawianą mocą. Zastosowanym odbiornikiem jest odbiornik 3-krotny do rejestracji udziału barwy czerwonej, zielonej i niebieskiej w świetle odbitym przez mierzony obiekt lub światło wysyłane przez „źródło emitujące własne światło".“

Do czujnika SPECTRO3-MSM-ANA można wprowadzić do 3 barw. Dla każdego wprowadzonego koloru można ustalać granice tolerancji. W „X Y INT - 2D“ lub „s i M - 2D“ Modus tolerancje przedstawiają przestrzenny cylinder barw. W „X Y INT - 3D“ lub „s i M - 3D“ Modus tolerancje przedstawiają przestrzenną kulę barw. Ocena barwy według siM opiera się na metodzie obliczeniowej Lab. Wszystkie tryby mogą być wykorzystywane z innymi rodzajami pracy, m. in.. "FIRST HIT" oraz "BEST HIT". Przedstawienie danych pierwotnych następuje z rozdzielczością 12 bitów.

Szczególną cechą czujnika jest to, że można wprowadzić tutaj dwa całkowicie niezależne od siebie rekordy parametrów. Za pomocą wejścia IN0 następuje przekazanie informacji do czujnika, z którym zbiorem parametrów powinien on pracować.

System rozpoznawania barw pracuje w sposób ciągły albo jest uruchamiany przez zewnętrzny sygnał LPC-Trigger. Każdy rozpoznany kolor jest przekazywany jako kod binarny do 2 wyjść cyfrowych lub może być bezpośrednio emitowany na wyjścia, jeżeli do rozpoznania jest tyko do 2 barw.

Oprócz 2 wyjść cyfrowych do dyspozycji znajdują się także 3 wyjścia analogowe. W sposób wybiórczy można emitować udziały czerwieni, zieleni lub barwy niebieskiej albo obliczone współrzędne koloru (X, Y, INT lub s, i, M) w granicach 0-10 V.

Poprzez wejście IN0 (zielony przewód pleciony w kablu cab-las8/SPS) można wprowadzić do czujnika koloru do 3 barw (31 w trybie grupowym). W tym celu należy nastawić poprzez oprogramowanie odpowiedni tryb oceny.

Poprzez złącze szeregowe RS232 można wymieniać parametry i zmierzone wartości między PC a czujnikiem koloru SPECTRO3-MSM-ANA. Wszystkie parametry służące do rozpoznawania barw mogą zostać zapisane poprzez złącze szeregowe RS232 w pamięci trwałej EEPROM czujnika koloru SPECTRO3-MSM-ANA. Po zakończeniu wprowadzania parametrów czujnik pracuje następnie bez PC w trybie STAND-ALONE z aktualnymi parametrami.

Czujniki SPECTRO3-MSM-ANA Serie mogą być wzorcowane (kompensacja światła białego). Kompensacja może następować na dowolnej białej powierzchni. Alternatywnie w sprzedaży znajduje się tabela ColorCheckerTM przeznaczona do tych celów. Posiada ona 24 pola barw zgodnie z normą CIE-NORM. Kompensacja bieli lub wzorcowanie może być wykonywana na jednym z białych pól.


Zasada pomiaru SPECTRO-3-MSM-DIG
z SPECTRO3-MSM-DIG-Scope (Windows® PC-Software)

Zapisywanie sygnału za pomocą czujnika SPECTRO-3-MSM-DIG jest bardzo elastyczne. Czujnik może np. pracować w trybie światła zmiennego (AC Mode). Tutaj czujnik jest niezależny od światła obcego. Można także nastawić tryb światła stałego (DC Mode). W tym przypadku czujnik jest ekstremalnie szybki. Bezstopniowa możliwość nastawiania zintegrowanego źródła światła jak również selektywne wzmocnienie sygnału odbiornika i funkcja INTEGRAL pozwalają na na stosowanie czujnika do prawie wszystkich powierzchni lub każdego "źródła emitującego własne światło".

Jeżeli aktywowane jest oświetlenie czujnika barw SPECTRO-3-MSM-DIG, dezaktywuje on promieniowanie rozproszone odbicia zwrotnego w mierzonym obiekcie. Źródłami światła stosowanymi w czujnikach koloru SPECTRO-3-MSM-DIG są LED o świetle ciepłym-białym oraz niebieskie LED (a w typach VISUV dodatkowo LED UV) z nastawianą mocą. Zastosowanym odbiornikiem jest odbiornik 3-krotny do rejestracji udziału barwy czerwonej, zielonej i niebieskiej w świetle odbitym przez mierzony obiekt lub światło wysyłane przez „źródło emitujące własne światło".

Czujniki kolorów SPECTRO3-MSM-DIG można "nauczyć" do 31 barw, które podawane są bezpośrednio na wyjścia i do 64 barw, które emitowane są przez tworzenie grup. Dla każdego wprowadzonego koloru można ustalać granice tolerancji. Analiza wprowadzonych kolorów następuje w trybie „FIRST HIT“ albo „BEST HIT“. W przypadku „FIRST HIT“ emitowany jest pierwszy napotkany kolor z tabeli, natomiast w „BEST HIT“ - najlepszy. Przedstawienie danych pierwotnych następuje z rozdzielczością 12 bitów.
 
System rozpoznawania barw pracuje w sposób ciągły albo jest uruchamiany przez zewnętrzny sygnał LPC-Trigger. Każdy rozpoznany kolor jest przekazywany jako kod binarny do 5 wyjść cyfrowych lub może być bezpośrednio emitowany na wyjścia, jeżeli do rozpoznania jest tyko do 5 barw. Jednocześnie rozpoznany kod koloru jest wizualizowany przez 5 LED w obudowie SPECTRO-3-MSM-DIG.  [Prosimy o zwrócenie uwagi: Wizualizacja przez LED nie jest dostępna w typach SPECTRO-3-JR-MSM-DIG i SPECTRO-3-MSM-DIG-VIS lub -VISUV].

Za pomocą przycisku TEACH umieszczonego w obudowie można wprowadzić do czujnika do 31 barw (maks. 64 w trybie grupowym). W tym celu należy nastawić poprzez oprogramowanie odpowiedni tryb oceny. Przycisk TEACH jest włączony równolegle do wejścia IN0 (zielony przewód pleciony w kablu cab-las8/SPS).  [Prosimy o zwrócenie uwagi: Przycisk TEACH nie jest dostępny w typach SPECTRO-3-JR-MSM-DIG i SPECTRO-3-MSM-DIG-VIS lub -VISUV].
Poprzez złącze szeregowe RS232 można wymieniać parametry i zmierzone wartości między PC a czujnikiem koloru SPECTRO3-MSM-DIG. Wszystkie parametry służące do rozpoznawania barw mogą zostać zapisane poprzez złącze szeregowe RS232 w pamięci trwałej  EEPROM czujnika koloru SPECTRO3-MSM-DIG. Po zakończeniu wprowadzania parametrów czujnik pracuje następnie bez PC w trybie STAND-ALONE z aktualnymi parametrami.
 
Jeżeli konieczne jest update oprogramowania firmowego, można to wykonać bardzo łatwo przez RS232, który jest zamontowany w układzie czujników. (à patrz załącznik: „Update oprogramowania firmowego przez  software FirmwareLoader“).
 
Czujniki SPECTRO3-MSM-DIG Serie mogą być wzorcowane. Regulacja może następować na dowolnej powierzchni, dla której znane są współrzędne barwy. Alternatywnie w sprzedaży znajduje się tabela ColorCheckerTM przeznaczona do tych celów. Posiada ona 24 pola kolorów zgodnie z CIE-NORM, za pomocą których można dokonywać kalibracji.


Zasada pomiaru SPECTRO-3-SL
z SPECTRO3-SL-Scope (Windows® PC-Software)

Zapisywanie sygnału za pomocą czujnika SPECTRO-3-SL jest bardzo elastyczne. Czujnik może np. pracować w trybie światła zmiennego (AC Mode). Tutaj czujnik jest niezależny od światła obcego. Można także nastawić tryb światła stałego (DC Mode). W tym przypadku czujnik jest ekstremalnie szybki. Funkcja OFF wyłącza źródło światła zintegrowane w czujniku oraz przełącza do trybu pracy DC i wówczas czujnik może rozpoznać tak zwane "źródło emitujące własne światło". Bezstopniowa możliwość nastawiania zintegrowanego źródła światła jak również selektywne wzmocnienie sygnału odbiornika i funkcja INTEGRAL pozwalają na na stosowanie czujnika do prawie wszystkich powierzchni lub każdego "źródła emitującego własne światło".

Jeżeli aktywowane jest oświetlenie czujnika barw SPECTRO-3-SL, dezaktywuje on promieniowanie rozproszone odbicia zwrotnego w mierzonym obiekcie. Źródłem światła zastosowanym w czujniku SPECTRO-3-SL jest LED ze światłem białym i nastawianą mocą. Zastosowanym odbiornikiem jest odbiornik 3-krotny do rejestracji udziału barwy czerwonej, zielonej i niebieskiej w świetle odbitym przez mierzony obiekt lub światło wysyłane przez „źródło emitujące własne światło".“

Do czujnika SPECTRO-3-SL można wprowadzić do 3 barw. Dla każdego wprowadzonego koloru można ustalać granice tolerancji. W „X Y INT - 2D“ lub „s i M - 2D“ Modus tolerancje przedstawiają przestrzenny cylinder barw. W „X Y INT - 3D“ lub „s i M - 3D“ Modus tolerancje przedstawiają przestrzenną kulę barw. Ocena barwy według siM opiera się na metodzie obliczeniowej Lab. Wszystkie tryby mogą być wykorzystywane z innymi rodzajami pracy, m. in.. "FIRST HIT" oraz "BEST HIT". Przedstawienie danych pierwotnych następuje z rozdzielczością 12 bitów.

Szczególną cechą czujnika jest to, że można wprowadzić tutaj dwa całkowicie niezależne od siebie rekordy parametrów. Za pomocą wejścia IN0 (przycisk w obudowie) następuje przekazanie informacji do czujnika, z którym zbiorem parametrów powinien on pracować.

System rozpoznawania barw pracuje w sposób ciągły albo jest uruchamiany przez zewnętrzny sygnał LPC-Trigger. Każdy rozpoznany kolor jest przekazywany jako kod binarny do 2 wyjść cyfrowych lub może być bezpośrednio emitowany na wyjścia, jeżeli do rozpoznania jest tyko do 2 barw.

Poprzez wejście IN0 (przycisk w obudowie) można wprowadzić do czujnika koloru do 3 barw (31 w trybie grupowym). W tym celu należy nastawić poprzez oprogramowanie odpowiedni tryb oceny.

Poprzez złącze szeregowe RS232 można wymieniać parametry i zmierzone wartości między PC a czujnikiem koloru SPECTRO-3-SL. Wszystkie parametry służące do rozpoznawania barw mogą zostać zapisane poprzez złącze szeregowe RS232 w pamięci trwałej EEPROM czujnika koloru SPECTRO-3-SL. Po zakończeniu wprowadzania parametrów czujnik pracuje następnie bez PC w trybie STAND-ALONE z aktualnymi parametrami.

Czujniki SPECTRO-3-SL Serie mogą być wzorcowane (kompensacja światła białego). Kompensacja może następować na dowolnej białej powierzchni. Alternatywnie w sprzedaży znajduje się tabela ColorCheckerTM przeznaczona do tych celów. Posiada ona 24 pola barw zgodnie z normą CIE-NORM. Kompensacja bieli lub wzorcowanie może być wykonywana na jednym z białych, szarych lub czarnych pól.


Zasada pomiaru SPECTRO-3-SLE
z SPECTRO3-SLE-Scope (Windows® PC-Software)

Zapisywanie sygnału za pomocą czujnika SPECTRO-3-...-SLE jest bardzo elastyczne. Czujnik może np. pracować w trybie światła zmiennego (AC Mode). Tutaj czujnik jest niezależny od światła obcego. Można także nastawić tryb światła stałego (DC Mode). W tym przypadku czujnik jest ekstremalnie szybki. Funkcja OFF wyłącza źródło światła zintegrowane w czujniku oraz przełącza do trybu pracy DC i wówczas czujnik może rozpoznać tak zwane "źródło emitujące własne światło". Bezstopniowa możliwość nastawiania zintegrowanego źródła światła jak również selektywne wzmocnienie sygnału odbiornika i funkcja INTEGRAL pozwalają na na stosowanie czujnika do prawie wszystkich powierzchni lub każdego "źródła emitującego własne światło". 

Jeżeli aktywowane jest oświetlenie czujnika barw SPECTRO-3-...-SLE, dezaktywuje on promieniowanie rozproszone odbicia zwrotnego w mierzonym obiekcie. Źródłem światła zastosowanym w czujniku SPECTRO-3-...-SLE jest LED ze światłem białym i nastawianą mocą. Zastosowanym odbiornikiem jest odbiornik 3-krotny do rejestracji udziału barwy czerwonej, zielonej i niebieskiej w świetle odbitym przez mierzony obiekt lub światło wysyłane przez „źródło emitujące własne światło".

Źródłem światła zastosowanym w czujnikach kolorów SPECTRO-3-UV-SLE lub SPECTRO-3-FIO-UV-SLE jest UV-LED (375 nm) z nastawianą mocą emisji do wzbudzenia oznakowania luminescencyjnego. Zastosowanym odbiornikiem jest odbiornik 3-krotny do rejestracji udziału barwy czerwonej, zielonej i niebieskiej w świetle widzialnym emitowanym przez znacznik luminescencyjny. Wzmocnienie odbiornika może być nastawione w skali 8-stopniowej. Umożliwia to optymalne nastawienie czujnika na prawie każdy barwnik luminescencyjny, wzbudzany w zakresie fal długich UV (375 nm).

Czujniki kolorów SPECTRO-3-SLE Serie można "nauczyć" do 31 barw, które podawane są bezpośrednio na wyjścia i do 64 barw, które emitowane są przez tworzenie grup. Dla każdego wprowadzonego koloru można ustalać granice tolerancji. W „X Y INT - 2D“ lub „s i M - 2D“ Modus tolerancje przedstawiają przestrzenny cylinder barw. W „X Y INT - 3D“ lub „s i M - 3D“ Modus tolerancje przedstawiają przestrzenną kulę barw. Ocena barwy według siM opiera się na metodzie obliczeniowej Lab. Wszystkie tryby mogą być wykorzystywane z innymi rodzajami pracy, m. in. "FIRST HIT" oraz "BEST HIT". Przedstawienie danych pierwotnych następuje z rozdzielczością wynoszącą 12 bitów.

Szczególną cechą czujnika jest to, że można wprowadzić tutaj dwa całkowicie niezależne od siebie rekordy parametrów. Za pomocą wejścia IN0 następuje przekazanie informacji do czujnika, z którym zbiorem parametrów powinien on pracować.

System rozpoznawania barw pracuje w sposób ciągły albo jest uruchamiany przez zewnętrzny sygnał LPC-Trigger. Każdy rozpoznany kolor jest przekazywany jako kod binarny do 5 wyjść cyfrowych lub może być bezpośrednio emitowany na wyjścia, jeżeli do rozpoznania jest tyko do 5 barw.
Poprzez wejście IN0 można wprowadzić do czujnika koloru do 31 barw (maks. 64 w trybie grupowym). W tym celu należy nastawić poprzez oprogramowanie odpowiedni tryb oceny.
 
Poprzez złącze szeregowe RS232 można wymieniać parametry i zmierzone wartości między PC a czujnikiem koloru SPECTRO-3-...-SLE. Wszystkie parametry służące do rozpoznawania barw mogą zostać zapisane poprzez złącze szeregowe RS232 w pamięci trwałej EEPROM czujnika koloru SPECTRO-3-...-SLE. Po zakończeniu wprowadzania parametrów czujnik pracuje następnie bez PC w trybie STAND-ALONE z aktualnymi parametrami.

Czujniki SPECTRO-3-SLE Serie mogą być wzorcowane (kompensacja światła białego). Kompensacja może następować na dowolnej białej powierzchni. Alternatywnie w sprzedaży znajduje się tabela ColorCheckerTM przeznaczona do tych celów. Posiada ona 24 pola barw zgodnie z normą CIE-NORM. Kompensacja bieli lub wzorcowanie może być wykonywana na jednym z białych, szarych lub czarnych pól.

Czujniki kolorów UV serii SPECTRO-3-UV-SLE lub SPECTRO-3-FIO-UV-SLE można także wzorcować. Analogicznie do kompensacji bieli w czujnikach kolorów w czujnikach kolorów można wykonywać kompensację SPECTRO-3-UV-SLE lub SPECTRO-3-FIO-UV-SLE na dowolne luminescencyjne oznakowanie barwne.


Zasada pomiaru SPECTRO-3-SLA
z SPECTRO3-SLA-Scope (Windows® PC-Software)

Zapisywanie sygnału za pomocą czujnika SPECTRO-3-...-SLA jest bardzo elastyczne. Czujnik może np. pracować w trybie światła zmiennego (AC Mode). Tutaj czujnik jest niezależny od światła obcego. Można także nastawić tryb światła stałego (DC Mode). W tym przypadku czujnik jest ekstremalnie szybki. Funkcja OFF wyłącza źródło światła zintegrowane w czujniku oraz przełącza do trybu pracy DC i wówczas czujnik może rozpoznać tak zwane "źródło emitujące własne światło". Bezstopniowa możliwość nastawiania zintegrowanego źródła światła jak również selektywne wzmocnienie sygnału odbiornika i funkcja INTEGRAL pozwalają na stosowanie czujnika do prawie wszystkich powierzchni lub każdego "źródła emitującego własne światło".

Jeżeli aktywowane jest oświetlenie czujnika barw SPECTRO-3-...-SLA, dezaktywuje on promieniowanie rozproszone odbicia zwrotnego w mierzonym obiekcie. Źródłem światła zastosowanym w czujniku SPECTRO-3-...-SLA jest LED ze światłem białym i nastawianą mocą. Zastosowanym odbiornikiem jest odbiornik 3-krotny do rejestracji udziału barwy czerwonej, zielonej i niebieskiej w świetle odbitym przez mierzony obiekt lub światło wysyłane przez „źródło emitujące własne światło".

Czujnik posiada 3 wyjścia analogowe. W sposób wybiórczy można emitować udziały czerwieni, zieleni lub barwy niebieskiej albo obliczone współrzędne koloru (X, Y, INT lub s, i, M) w granicach 0…+10 V lub 4…20 mA.

Poprzez złącze szeregowe RS232 można wymieniać parametry i zmierzone wartości między PC a czujnikiem koloru SPECTRO-3-...-SLA. Wszystkie parametry służące do rozpoznawania barw można zapisać poprzez złącze szeregowe RS232 w pamięci trwałej EEPROM czujnika koloru SPECTRO-3-...-SLA. Po zakończeniu wprowadzania parametrów czujnik pracuje następnie bez udziału PC z aktualnymi parametrami w trybie STAND-ALONE.

Czujniki SPECTRO-3-...-SLA Serie mogą być wzorcowane (kompensacja światła białego). Kompensacja może następować na dowolnej białej powierzchni. Alternatywnie w sprzedaży znajduje się tabela ColorCheckerTM przeznaczona do tych celów. Posiada ona 24 pola barw zgodnie z normą CIE-NORM. Kompensacja bieli lub wzorcowanie może być wykonywana na jednym z białych pól.

Źródłem światła zastosowanym w czujnikach kolorów SPECTRO-3-UV-SLA (lub SPECTRO-3-FIO-UV-SLA) jest UV-LED (375 nm) z nastawianą mocą emisji do wzbudzenia oznakowania luminescencyjnego. Czujniki UV mogą być nastawiane w sposób optymalny na prawie każdy barwnik luminescencyjny, wzbudzany w zakresie fal długich UV (365 nm lub 375 nm).

Czujniki SPECTRO-3-…-UV-SLA Serie mogą być wzorcowane. Analogicznie do kompensacji bieli w czujnikach kolorów w czujnikach kolorów można wykonywać kompensację SPECTRO-3-UV-SLA (lub SPECTRO-3-FIO-UV-SLA) na dowolne luminescencyjne oznakowanie barwne.


Wygodne, szybkie wprowadzanie parametrów
za pomocą SPECTRO3-COMFORT-Scope (Windows® PC-Software)

 
Za pomocą oprogramowania SPECTRO3-COMFORT-SCOPE można szybko wprowadzać parametry do następujących typów Serie:
 
SPECTRO-3 w obudowie M34
SPECTRO-3-CL
SPECTRO-3-JR
SPECTRO-3-SL
SPECTRO-3-SLE
 
Użytkownik jest prowadzony intuicyjne przez wywołane menu, do którego może wprowadzać różne parametry.

 NEWS

Udział w targach:

 •   SPS Italia 2024
 •   FIP 2024
 •   WIN EURASIA 2024
 •   PRS Europe 2024
 •   SKZ Innovation Day Recycling
 •   SKZ Network Day
 •   SKZ Technology Day
 •   PRS Middle East & Africa 2024
 •   Plastics Recycling World Expo
     
Europe 2024
 •   Plastics Recycling World Expo
     
North America 2024
 •   PRS Asia 2024
 •   PRS India 2024
 •   European Coatings Show 2025

więcej...


Wideo:


 
Systemy czujników dla branży recyklingu tworzyw sztucznych
Pomiar barwy recyklatów

 
Artykuł specjalistyczny:


 
Testing Recyclates Directly during Injection Molding and Extrusion
NIR Process for the Inline Inspection of Recycled Plastics ()
Plastics Insights 3/2024

 
Informacje prasowe:

Kalibracja koloru inline z użyciem recyklatu tworzywa sztucznego
(Systemy pomiaru koloru inline)

 
Test report on Inline color measurement of recyclates ()
(System pomiaru koloru inline)

więcej...


Whitepapers:

Sensor systems for recyclate control in the plastics industry for laboratory and inline use ()
Checking the plastic type of recyclates and virgin material using NIR technology ()


 
Nowe aplikacje:

Wykrywanie wgnieceń i okrągłych wgłębień w wytłaczanych taśmach metalowych
(N° 801)
Rozróżnianie komponentów wykonanych ze skóry, materiałów tekstylnych i tworzyw sztucznych do wnętrza pojazdu
(N° 802)

 
Pomiar koloru pokrywek z tworzywa sztucznego
(N° 803)

więcej...


Co to jest ...
... napięcie powierzchniowe?
... parowanie oleju?
... pomiar grubości warstwy
    oleju?

więcej...


Nowości w oprogramowaniu:

SPECTRO3-MSM-DIG-Scope V1.5 (2021.10.20)
V1.5.2

więcej...FIND US ON ....

Facebook X (Twitter) Instagram Youtube in

 
TOP