Sensor Instruments
Entwicklungs- und Vertriebs GmbH
Schlinding 15
D-94169 Thurmansbang
Telefon +49 8544 9719-0
Telefax +49 8544 9719-13
info@sensorinstruments.de

Nowości produktów


Tutaj przedstawiony został przegląd naszych nowych produktów:


» Archive...

Wybierz język:


Kontrola koloru i pomiar koloru

N° 234


Fluorescencyjny czujnik koloru Typ SPECTRO-3-FIO-BL/OR-JR
We fluoroscencyjnym czujniku koloru SPECTRO-3-FIO-BL/OR-JR stosowane jest su-per jasne niebieskie LED jako źródło światła. Czujnik stosowany jest w połączeniu z obiek-tami, które są w stanie przekształcić światło niebieskie na światło widzialne, jednak czujnik do analizy wykorzystuje tylko zakres światła widzialnego powyżej żółtego zakresu długości fali. Zwykle efekt fluorescencji obiektów jest relatywnie słabo wyraźny, co ze strony czujnika wymaga dużego wzmocnienia towarzyszącego z ostrą optyczną filtracją. Oprócz tego zasilanie super jasnej niebieskiej LED wymaga dodatkowego chłodzenia, które jest umieszczone z boku. Czujnik stosowany jest w połączeniu ze światłowodem np. typu R-S-A3.0-(3.0)-1200-67° oraz z odpowiednią nasadką optyczną typu KL-9-A3.0. W połączeniu z odstępnikiem typu A3.0-OFL, A3.0-OFL-SHIFT lubKL-3/4/5/8/9-OFL zespół może pracować jako przyrząd ręczny.

Kontrola koloru i pomiar koloru

N° 233


Fluorescencyjny czujnik kontrastu Typ SPECTRO-1-FIO-GN/OR
We fluoroscencyjnym czujniku kontrastu SPECTRO-1-FIO-GN/OR stosowane jest super jasne zielone LED jako źródło światła. Czujnik stosowany jest w połączeniu z obiektami (znaczniki), które są w stanie przekształcić światło zielone na światło widzialne, jednak czujnik do analizy wykorzystuje tylko zakres światła widzialnego powyżej żółtego zakresu długości fali. Zwykle efekt fluorescencji obiektów jest relatywnie słabo wyraźny, co ze strony czujnika wymaga dużego wzmocnienia towarzyszącego z ostrą optyczną filtracją. Oprócz tego zasilanie super jasnej zielonej LED wymaga dodatkowego chłodzenia, które jest umieszczone z boku. Czujnik stosowany jest w połączeniu ze światłowodem np. typu R-S-A3.0-(3.0)-1200-67° oraz z odpowiednią nasadką optyczną typu KL-9-A3.0. W połączeniu z odstępnikiem typu A3.0-OFL, A3.0-OFL-SHIFT lubKL-3/4/5/8/9-OFL zespół może pracować jako przyrząd ręczny.

Kontrola koloru i pomiar koloru

N° 232


Fluorescencyjny czujnik koloru Typ SPECTRO-3-FIO-GN/OR-JR
We fluoroscencyjnym czujniku koloru SPECTRO-3-FIO-GN/OR-JR stosowane jest super jasne zielone LED jako źródło światła. Czujnik stosowany jest w połączeniu z obiek-tami (znaczniki), które są w stanie przekształ-cić światło zielone na światło widzialne, jednak czujnik do analizy wykorzystuje tylko zakres światła widzialnego powyżej żółtego zakresu długości fali. Zwykle efekt fluorescencji obiektów jest relatywnie słabo wyraźny, co ze strony czujnika wymaga dużego wzmocnienia towarzyszącego z ostrą optyczną filtracją. Oprócz tego zasilanie super jasnej zielonej LED wymaga dodatkowego chłodzenia, które jest umieszczone z boku. Czujnik stosowany jest w połączeniu ze światłowodem np. typu R-S-A3.0-(3.0)-1200-67° oraz z odpowiednią nasadką optyczną typu KL-9-A3.0. W połączeniu z odstępnikiem typu A3.0-OFL, A3.0-OFL-SHIFT lubKL-3/4/5/8/9-OFL zespół może pracować jako przyrząd ręczny.

Kontrola koloru i pomiar koloru

N° 231


Fluorescencyjny czujnik kontrastu Typ SPECTRO-1-FIO-BL/OR
We fluoroscencyjnym czujniku kontrastu SPECTRO-1-FIO-BL/OR stosowane jest super jasne niebieskie LED jako źródło światła. Czujnik stosowany jest w połączeniu z obiektami, które są w stanie przekształcić światło niebieskie na świat-ło widzialne, jednak czujnik do analizy wykorzy-stuje tylko zakres światła widzialnego powyżej żółtego zakresu długości fali. Zwykle efekt fluo-rescencji obiektów jest relatywnie słabo wyraźny, co ze strony czujnika wymaga dużego wzmocnienia towarzyszącego z ostrą optyczną filtracją. Oprócz tego zasilanie super jasnej niebieskiej LED wymaga dodatkowego chłodzenia, które jest umieszczone z boku. Czujnik stosowany jest w połączeniu ze światłowodem np. typu R-S-A3.0-(3.0)-1200-67° oraz z od-powiednią nasadką optyczną typu KL-9-A3.0. W połączeniu z odstępnikiem typu A3.0-OFL, A3.0-OFL-SHIFT lubKL-3/4/5/8/9-OFL zespół może pracować jako przyrząd ręczny.

Kontrola koloru i pomiar koloru

N° 230


Fluorescencyjny czujnik koloru Typ SPECTRO-3-FIO-UV/VIS-JR
We fluoroscencyjnym czujniku koloru SPECTRO-3-FIO-UV/OR-JR stosowane jest ultrafioletowe LED jako źródło światła. Czujnik stosowany jest
w połączeniu z obiektami, które są w stanie prze-kształcić promieniowanie ultrafioletowe na światło widzialne, jednak do analizy czujnik wykorzystuje tylko zakres światła widzialnego powyżej długości fali wynoszącej 450 nm. Zwykle efekt fluorescen-cji obiektów (np. w przypadku olejów) jest relatywnie słabo wyraźny, co ze strony czujnika wymaga dużego wzmocnienia towarzyszącego z ostrą optyczną filtracją. Oprócz tego zasilanie super jasnej ultrafioletowej LED wymaga dodatkowego chłodzenia, które jest umieszczone z boku. Czujnik stosowany jest w połączeniu z włóknem kwarcowym np. typu R-S-A3.0-(3.0)-1200-22°-UV oraz z odpowiednią nasadką optyczną typu KL-9-A3.0. Praca ręczna staje się możliwa z uchwytami światłowodów A3.0-OFL, A3.0-OFL-SHIFT oraz KL-3/4/5/8/9-OFL.


Kontrola koloru i pomiar koloru

N° 229


Fluorescencyjny czujnik kontrastu Typ SPECTRO-1-FIO-UV/VIS
We fluoroscencyjnym czujniku kontrastu SPECTRO-1-FIO-UV/VIS stosowane jest ultrafioletowe LED jako źródło światła. Czujnik stosowany jest w połączeniu z obiektami, które są w stanie przekształcić promieniowanie ultrafioletowe na światło widzialne, jednak czujnik do analizy wykorzystuje tylko zakres światła widzialnego powyżej długości fali wynoszącej 450 nm. Zwykle efekt fluorescencji obiektów (np. w przypadku olejów) jest relatywnie słabo wyraźny, co ze strony czujnika wymaga dużego wzmocnienia towarzyszącego z ostrą optyczną filtracją. Oprócz tego zasilanie super jasnej ultrafioletowej LED wymaga dodatkowego chłodzenia, które jest umieszczone z boku. Czujnik stosowany jest w połączeniu z włóknem kwarcowym np. typu R-S-A3.0-(3.0)-1200-22°-UV oraz z odpowiednią nasadką optyczną typu KL-9-A3.0. Praca ręczna staje się możliwa z uchwytami światłowodów A3.0-OFL, A3.0-OFL-SHIFT oraz KL-3/4/5/8/9-OFL

Pomiar odległości i pozycjonowanie

N° 228


Laserowy czujnik odstępu Typ L-LAS-LT-80-SL
Laserowy czujnik odstępu L-LAS-LT-80-SL posiada zakres pomiarowy wynoszący ok. 80 mm, przy czym początek okna pomiarowego znajduje się w odstępie 40 mm od obiektu. Maksymalna częstotliwość skanowania wynosi ok. 5 kHz i czujnik laserowy posiada ekstremalnie duży zakres dynamiki.

Oznakowanie produktu  i śledzenie produktu

N° 227


Detektor fluoroscencyjny Typ LUMI-MOBILE-FED-SL-IR/IR
Kompaktowy detektor fluorescencyjny LUMI-MOBILE-FED-SL-IR/IR ocenia opóźniony w czasie sygnał IR pochodzący od dwóch do pięciu odpowiednich znaczników fluoroscencyj-nych. Przy tym rejestrowana jest stała czasowa i intensywność danego znacznika w systemie.

Oznakowanie produktu  i śledzenie produktu

N° 226


Detektor fluoroscencyjny Typ LUMI-MOBILE-CL-IR/IR
Kompaktowy czujnik fluoroscencyjny LUMI-MOBILE-CL-IR/IR ocenia opóźniony w czasie sygnał IR z odpowiedniego znacznika fluoroscencyjnego. Przy tym rejestrowana jest stała czasowa i intensywność danego znacznika.

Kontrola koloru i pomiar koloru

N° 225


Fluorescencyjny czujnik koloru Typ SPECTRO-3-30-BL/OR-CL
We fluoroscencyjnym czujniku koloru SPECTRO-3-30-BL/OR-CL stosowane jest niebieskie LED jako źródło światła. Czujnik znajduje zastosowanie w połączeniu z obiektami, które są w stanie przekształcić niebieskie światło na światło widzialne leżące powyżej żółtego zakresu. Zwykle efekt fluorescencji obiektów jest relatywnie słabo wyraźny, co ze strony czujnika wymaga dużego wzmocnienia towarzyszącego z ostrą optyczną filtracją. Oprócz tego zasilanie super jasnej niebieskiej LED wymaga dodatkowego chłodzenia, które jest umieszczone z boku. Za pomocą specjalnego odstępnika dostępnego w opcji czujnik znajduje zastosowanie także jako ręczny przyrząd pomiarowy.

Kontrola koloru i pomiar koloru

N° 224


Fluorescencyjny czujnik koloru Typ SPECTRO-3-30-GN/OR-CL
We fluoroscencyjnym czujniku koloru SPECTRO-3-30-GN/OR-CL stosowane jest zielone LED jako źródło światła. Czujnik znajduje zasto-sowanie w połączeniu z obiektami, które są w stanie przekształcić zielone światło na światło widzialne leżące powyżej żółtego zakresu.. Zwykle efekt fluorescencji obiektów jest relatyw-nie słabo wyraźny, co ze strony czujnika wymaga dużego wzmocnienia towarzyszącego z ostrą optyczną filtracją. Oprócz tego zasilanie super jasnej zielonej LED wymaga dodatkowego chłodzenia, które jest umieszczone z boku. Za pomocą specjalnego odstępnika dostępnego w opcji czujnik znajduje zastosowanie także jako ręczny przyrząd pomiarowy.

Kontrola koloru i pomiar koloru

N° 223


Fluorescencyjny czujnik koloru Typ SPECTRO-3-FIO-UV/OR-JR
We fluoroscencyjnym czujniku koloru SPECTRO-3-FIO-UV/OR-JR stosowane jest ultrafioletowe LED jako źródło światła. Czujnik stosowany jest w połączeniu z obiektami, które są w stanie przekształcić promieniowanie ultrafioletowe na światło widzialne, jednak czujnik do analizy wykorzystuje tylko zakres światła widzialnego powyżej żółtego zakresu długości fali. Zwykle efekt fluorescencji obiektów (np. w przypadku olejów) jest relatywnie słabo wyraźny, co ze strony czujnika wymaga dużego wzmocnienia towarzyszącego z ostrą optyczną filtracją. Oprócz tego zasilanie super jasnej ultrafioletowej LED wymaga dodatkowego chłodzenia, które jest umieszczone z boku. Czujnik stosowany jest w połączeniu z włóknem kwarcowym np. typu R-S-A3.0-(3.0)-1200-22°-UV oraz z odpowiednią nasadką optyczną typu KL-9-A3.0.

Kontrola koloru i pomiar koloru

N° 222


System pomiaru koloru inline ze zintegrowanym zespołem wzor-cującym do kompensacji bieli Typ SPECTRO-3-28-45°/0°-ICAL
System pomiaru koloru inline SPECTRO-3-28-45°/0°-ICAL posiada zespół wzorcujący do kompensacji bieli. Właściwy czujnik koloru po aktywacji za pomocą sygnału wejściowego +24 V, np. pochodzącego z PLC, zostaje obrócony o 90° i usytuowany przed białą płytką ceramiczną, aby następnie ponownie powrócić do pozycji wyjściowej.

Kontrola koloru i pomiar koloru

N° 221


Fluorescencyjny czujnik kontrastu Typ SPECTRO-1-30-GN/OR
We fluoroscencyjnym czujniku kontrastu SPECTRO-1-30-GN/OR stosowane jest zielone LED jako źródło światła. Czujnik znajduje zastosowanie w połączeniu z obiektami, które są w stanie przekształcić zielone światło na czerwone. Zwykle efekt fluorescencji obiektów jest relatywnie słabo wyraźny, co ze strony czujnika wymaga dużego wzmocnienia towarzyszącego z ostrą optyczną filtracją. Oprócz tego zasilanie super jasnej zielonej LED wymaga dodatkowego chłodzenia, które jest umieszczone z boku. Za pomocą specjalnego odstępnika dostępnego w opcji czujnik znajduje zastosowanie także jako ręczny przyrząd pomiarowy.

Kontrola koloru i pomiar koloru

N° 220


Fluorescencyjny czujnik kontrastu Typ SPECTRO-1-FIO-UV/OR
We fluoroscencyjnym czujniku kontrastu SPECTRO-1-FIO-UV/OR stosowane jest super jasne niebieskie LED jako źródło światła. Czujnik stosowany jest w połączeniu z obiektami, które są w stanie przekształcić promieniowanie ultrafiole-towe na światło widzialne, jednak czujnik do ana-lizy wykorzystuje tylko zakres światła widzialnego powyżej żółtego zakresu długości fali. Zwykle efekt fluorescencji obiektów (np. w przypadku olejów) jest relatywnie słabo wyraźny, co ze strony czujnika wymaga dużego wzmocnienia towarzyszącego z ostrą optyczną filtracją. Oprócz tego zasilanie super jasnej ultrafioletowej LED wymaga dodatkowego chłodzenia, które jest umie-szczone z boku. Czujnik stosowany jest w połączeniu z włóknem kwarcowym np. typu R-S-A3.0-(3.0)-1200-22°-UV oraz z odpowiednią nasadką optyczną typu KL-9-A3.0.

Kontrola powierzchni i pomiar połysku

N° 219


Taśma metalowa do kontroli wysokości za pomocą FLB-MSHC-1020
Taśma metalowa systemu kontroli wysokości FLB-MSHC-1020 jest stosowana m.in. w technice tłoczenia i tam w połączeniu z urządzeniami do nawijania lub odwijania taśm przeznaczonych do tłoczenia jest stosowana w pierwszym rzędzie. Strefa detekcji wynosi ok. 950 mm, 24 wewnętrzne zapory świetlne są umieszczone w odstępie bocznym 40 mm w stosunku do siebie (wy-jątek tworzą tutaj dwa promienie skrajne, których odstęp do każdego z sąsiadów wynosi 55 mm). Maksymalny odstęp między elementem nadajnikiem i odbiornikiem wynosi ok. 200 mm. System posiada na wyjściu sygnał napięciowy (0 V … +10 V) jak również sygnał prądowy (4 mA … 20 mA). Obydwa sygnały podają informację o aktualnej pozycji taśmy metalowej.

Kontrola powierzchni i pomiar połysku

N° 218


Taśma metalowa do kontroli wysokości za pomocą FLB-MSHC-600
Taśma metalowa systemu kontroli wysokości FLB-MSHC-600 jest stosowana m.in. w tech-nice tłoczenia i tam w połączeniu z urządze-niami do nawijania lub odwijania taśm przez-naczonych do tłoczenia jest stosowana w pierwszym rzędzie. Strefa detekcji wynosi ok. 500 mm, 24 wewnętrzne zapory świetlne są umieszczone w odstępie bocznym 16 mm w stosunku do siebie (wyjątek tworzą tutaj dwa promienie skrajne, których odstęp do każdego z sąsiadów wynosi 85 mm). Maksymalny odstęp między elementem na-dajnikiem i odbiornikiem wynosi ok. 200 mm. System posiada na wyjściu sygnał napięcio-wy (0 V … +10 V) jak również sygnał prą-dowy (4 mA … 20 mA). Obydwa sygnały podają informację o aktualnej pozycji taśmy metalowej.

Światłowody i wyposażenie

N° 217


Nasadka optyczna Typ KL-8-R2.1-UV
Nasadka optyczna KL-8-R2.1-UV może być stosowana w połączeniu z obydwoma czujnikami kontrastu SPECTRO-1-FIO-UVC/UVC orazSPECTRO-2-FIO-(UVC/UVC)/(UVC/UVC) i w połączeniu ze światłowodem z włókna kwarcowego typu R-S-R2.1-(6x1)-1200-22°-UV.

Światłowody i wyposażenie

N° 216


Nasadka optyczna Typ KL-D-50°-10-R2.1
Nasadka optyczna KL-D-50°-10-R2.1 znajduje zastosowanie w połączeniu ze światłowodem światła przechodzącego D-S-R2.1-(6x1)-1200-67°. Zalecany odstęp od obiektu wynosi 10 mm, a wielkość plamki świetlnej rzutowanej na płaszczyznę posiada wymiary wynoszące w przybliżeniu 4 mm x 0.7 mm.

Światłowody i wyposażenie

N° 215


Płyta adaptera Typ KL-D-45°/0°-22-d80/d110-A3.0 przydatna do montażu wzierników do pomiaru koloru obiektów znajdujących się za szklaną płytą
KL-D-45°/0°-22-d80/d110-A3.0 znajduje zastosowanie do montażu wzierników do pomiaru koloru obiektów znajdu-jących się za płytą szklaną. Odstęp od obiektu wynosi 22 mm, a badany obszar obiektu posiada średnicę około 20 mm. Między wiązkami wychodzącymi z nadajnika i do-chodzącymi do odbiornika istnieje kąt 45°. Światłowód nadajnika albo odbiornika jest skierowany pionowo w stosunku do mierzonej płaszczyzny (metoda 0°/45° lub 45°/0°). Kołnierz może być stosowany zarówno w połączeniu ze SPECTRO-3-FIO-MSM-DIG-VIS jak i ze SPECTRO-3-FIO-MSM-ANA-VIS i światłowodem światła przechodzącego D-S-A3.0-(3.0)-1200-67°.
NEWS

Udział w targach:

 •   SPS Italia 2024
 •   FIP 2024
 •   WIN EURASIA 2024
 •   PRS Europe 2024
 •   SKZ Innovation Day Recycling
 •   SKZ Network Day
 •   SKZ Technology Day
 •   PRS Middle East & Africa 2024
 •   Plastics Recycling World Expo
     
Europe 2024
 •   Plastics Recycling World Expo
     
North America 2024
 •   PRS Asia 2024
 •   PRS India 2024
 •   European Coatings Show 2025

więcej...


Wideo:


 
Systemy czujników dla branży recyklingu tworzyw sztucznych
Pomiar barwy recyklatów

 
Artykuł specjalistyczny:


 
Testing Recyclates Directly during Injection Molding and Extrusion
NIR Process for the Inline Inspection of Recycled Plastics ()
Plastics Insights 3/2024

 
Informacje prasowe:

Kalibracja koloru inline z użyciem recyklatu tworzywa sztucznego
(Systemy pomiaru koloru inline)

 
Test report on Inline color measurement of recyclates ()
(System pomiaru koloru inline)

więcej...


Whitepapers:

Sensor systems for recyclate control in the plastics industry for laboratory and inline use ()
Checking the plastic type of recyclates and virgin material using NIR technology ()


 
Nowe aplikacje:

Wykrywanie wgnieceń i okrągłych wgłębień w wytłaczanych taśmach metalowych
(N° 801)
Rozróżnianie komponentów wykonanych ze skóry, materiałów tekstylnych i tworzyw sztucznych do wnętrza pojazdu
(N° 802)

 
Pomiar koloru pokrywek z tworzywa sztucznego
(N° 803)

więcej...


Co to jest ...
... napięcie powierzchniowe?
... parowanie oleju?
... pomiar grubości warstwy
    oleju?

więcej...


Nowości w oprogramowaniu:

SPECTRO3-MSM-DIG-Scope V1.5 (2021.10.20)
V1.5.2

więcej...FIND US ON ....

Facebook X (Twitter) Instagram Youtube in

 
TOP